Advocaten voor Klimaatzaak in de rechtzaal: burgers stellen de overheid in gebreke voor de aanpak van de klimaatcrisis

| De advocaten voor vzw Klimaatzaak in de rechtszaal: ze stellen de overheid in gebreke voor de aanpak van de klimaatcrisis.

Klimaatzaak: 'Overheden schenden Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens '

© Belga
21/09/2023

Door hun gebrekkige klimaatpolitiek hebben de verschillende Belgische overheden het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens geschonden. Dat hebben de advocaten van de vzw Klimaatzaak donderdag gepleit voor het Brusselse hof van beroep. "De overheden hebben hun burgers niet beschermd tegen een dreigend gevaar zoals een normaal verantwoordelijke en voorzichtige wetgever zou doen", klonk het.

Het gaat om de artikelen 2 en 8 van het EVRM, maar ook om de artikelen 1382 en 1383 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, laten de advocaten weten. "Een wetgever die niet optreedt als er een gevaar dreigt voor zijn bevolking, ook als dat een gevaar op het vlak van leefmilieu of volksgezondheid is, gaat in fout in de zin van artikel 1383."

"De Belgische overheden zijn al jarenlang op de hoogte van de gevaren die de klimaatopwarming met zich meebrengt, maar hebben nagelaten alle nodige en redelijke maatregelen te nemen", ging het verder. "Ze hebben onvoldoende gedaan om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en ze hebben niet op een loyale en constructieve wijze samengewerkt."

Volgens de vzw Klimaatzaak was al minstens sinds 2007 bekend dat de klimaatopwarming gevaarlijk zou worden voor de mensheid als er geen maatregelen genomen werden. "Zelfs vandaag kunnen we nog maatregelen nemen, dat zou zelfs niet meer dan redelijk zijn."

'Onvoldoende inspanningen'

Niet alleen vermijden we door in te grijpen de kosten die de klimaatopwarming zal meebrengen, het is ook goed voor de economie, zegt de vzw. "België wist sinds 2010 dat het tegen 2020 haar uitstoot van broeikasgassen met 40 procent moest doen dalen, maar we zijn niet verder geraakt dan zo'n 20 procent en zelfs dat is met horten en stoten gegaan. Dat bewijst dat er onvoldoende inspanningen geleverd zijn."

Het komende decennium moeten er nog grotere inspanningen geleverd worden, maar de verschillende overheden geraken niet verder dan erover te reflecteren en niet-afdwingbare doelstellingen op papier te zetten, aldus Klimaatzaak.

"De Vlaamse overheid doet zelfs niets anders dan een gemeenschappelijk standpunt en een gemeenschappelijke aanpak actief onmogelijk maken. De maatregelen die toch worden voorgesteld, zijn zelfs niet voldoende om de Europese doelstelling te halen, terwijl we nu al weten dat die Europese doelstellingen niet voldoende zullen zijn om de klimaatopwarming tot een redelijk niveau te beperken."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni