1779 Ahmed Laaouej 3

| Ahmed Laaouej

Koekelberg en Elsene trekken Belgische nationaliteit van Palestijnse kinderen niet in

08/12/2023
Updated: 15/12/2023 10.15u

De gemeente Koekelberg gaat niet in op de instructie van de Dienst Vreemdelingenzaken waarin wordt gevraagd de Belgische nationaliteit in te trekken van kinderen die in ons land uit Palestijnse ouders geboren zijn. Dat meldt burgemeester Ahmed Laaouej (PS). Hij heeft het over een kwestie van bevoegdheid, maar wijst ook op een gebrek aan fatsoen. Ook burgemeester van Elsene Christos Doulkeridis (Ecolo) maakt die keuze, net als de gemeente Anderlecht.

Volgens advocaat Julien Wolsey hebben tientallen gemeenten sinds augustus brieven met een dergelijke vraag van DVZ ontvangen.

Het gaat om kinderen die Belg werden omdat hun ouders zich beriepen op wetgeving die de Belgische nationaliteit toekent aan kinderen die anders staatloos dreigen te worden. Die bepaling geldt niet als het kind een andere nationaliteit kan krijgen via de ouders, zoals de Palestijnse, schreef De Tijd donderdag.

Volgens de DVZ pasten sommige gemeenten die procedure te soepel toe en kenden ze de Belgische nationaliteit ook toe in dossiers waar de ouders mogelijk documenten hadden waaruit hun nationaliteit kon blijken.

Het kabinet van staatssecretaris Nicole de Moor (CD&V) nuanceerde evenwel. Het ging niet om een vraag om een toegekende nationaliteit opnieuw in te trekken, maar DVZ informeerde gemeentes als zij zouden vaststellen dat er toch een paspoort in een dossier van de ouders zit, wat op een nationaliteit wijst.

'Niet fatsoenlijk'

"Indien Koekelberg zo'n brief krijgt, dan zullen we die richtlijn niet toepassen. DVZ is daar niet bevoegd voor. Die maatregel heeft geen wettelijke basis. Bovendien is het niet fatsoenlijk zo'n brief te sturen in de internationale context die we vandaag kennen", aldus burgemeester Laaouej. Hij is overigens ook voorzitter van de Brusselse PS-federatie en Kamerfractieleider van de Franstalige socialisten.

Ook de groenen hekelden eerder het initiatief. Vicepremier Petra De Sutter (Groen) vroeg vrijdagmorgen nog aan staatssecretaris De Moor om de instructie ongedaan te maken. "“In oorlogstijd ga je niet morrelen aan het verblijfsrecht van Palestijnse kinderen. Er is een administratieve realiteit en er is het hoger belang van het kind.”

Gezinshereniging

De Belgische rechtspraak is niet eenduidig over de vraag of de Palestijnse nationaliteit wel bestaat. "Sommige rechtbanken oordelen van wel, andere van niet, omdat Palestina niet voldoet aan de internationale kenmerken van een staat", zegt advocate Joke Callewaert aan De Tijd.

De oorlog in Gaza maakt de kwestie extra gevoelig, omdat terugkeren voor Palestijnen geen optie is. Het kabinet-De Moor benadrukt dat de twee zaken los staan van elkaar. De DVZ verstuurt al sinds augustus brieven, lang voor het conflict in Gaza begon.

"DVZ merkte regelmatig op dat Palestijnen in de EU naar België gaan om kinderen te krijgen, met het oog op het verwerven van de Belgische nationaliteit en zo te profiteren van gezinshereniging”, zei De Moors woordvoerder Bart Tierens daarover.

Ook Elsene en Anderlecht volgen DVZ niet

Ook burgemeester van Elsene Christos Doulkeridis (Ecolo) volgt de instructie van DVZ niet. "Als burgemeester en ambtenaar van de burgerlijke stand kan ik u verzekeren dat er in Elsene geen plannen zijn om de Belgische nationaliteit van een kind in te trekken", laat Doulkereis weten via sociale media.

"Laten we vermijden om een volk dat al sterk op de proef gesteld nog extra onrecht aan te doen in de moeilijke internationale context van vandaag", klinkt het verder.

Nu volgt de gemeente Anderlecht de beslissingen van Koekelberg en Elsene. Dat laten schepen van Demografie Fabienne Miroir (PS) en burgemeester Fabrice Cumps (PS) weten.

"De gemeente Anderlecht zal van geen enkel kind de Belgische nationaliteit intrekken," aldus Miroir, "omdat een dergelijke instructie in strijd is met de fundamentele rechtsbeginselen en vooral ongepast is gezien de oorlogssituatie in het land van herkomst van de ouders."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Samenleving , Dienst Vreemdelingenzaken , Koekelberg , Ahmed Laaouej , palestijnen

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni