Maron wil toegang tot sociaal elektriciteitstarief versoepelen

© PhotoNews
| Alain Maron (Ecolo), Brussels minister van Milieu, Klimaat, Sociale Integratie, Gezondheid, Energie, Water, Netheid en de Haven van Brussel.

Kwetsbare Brusselse gezinnen die door de coronacrisis inkomensverlies lijden, moeten in aanmerking komen voor lagere elektriciteitstarieven. Dat vindt Alain Maron (Ecolo). Tegelijk wil de Brusselse minister van Energie voorkomen dat de schulden op onbetaalde energiefacturen de pan uit vliegen.

Wie door de coronacrisis tijdelijk werkloos is in Vlaanderen, moet zijn water- en energiefactuur niet zelf betalen. Eenmalig wordt er 200 euro overgemaakt. In Brussel bestaat zo’n regeling niet. Wel is geregeld dat niemand kan worden afgesloten van water of elektriciteit, ook niet bij onbetaalde facturen.

Alain Maron wil nu toch bijkomende maatregelen nemen om de Brusselse gezinnen te ontlasten. "Heel wat huishoudens zien hun inkomen dalen als gevolg van Covid-19. In deze moeilijke context kunnen de energierekeningen te zwaar worden. Daarom wil ik de sociale bescherming van Brusselaars die het meest aan de crisis zijn blootgesteld, verruimen."

Sociaal tarief

De minister van Energie zal donderdag zijn voorstel op de ministerraad toelichten. Bedoeling is om de toegang tot het sociaal elektriciteitstarief te verruimen, zodat Brusselaars die inkomensverlies lijden er ook van kunnen genieten. Daardoor kunnen die gezinnen consumeren aan het laagst mogelijk tarief op de markt.

De Brusselaar hoeft daarvoor niets te doen, zegt Maron. Het sociaal tarief zal automatisch van kracht zijn voor alle gezinnen die binnen de toekenningscriteria vallen. Alleen valt dat sociaal tarief onder federale bevoegdheid. Maron vroeg alvast aan de federale regering om inkomenscriteria tijdens de coronacrisis mee op te nemen.

Sibelga
© Photonews
| Netbeheerder Sibelga garandeert de stroomvoorziening.

In afwachting van de respons van federaal minister van Energie, Marie-Christine Marghem (MR), maakt Maron op Brussels niveau werk van lagere energiefacturen. In het Gewest kunnen kwetsbare gezinnen het statuut van beschermde afnemer krijgen. Maron stelt voor om de toegang tot dat statuut te versoepelen.

Het statuut van beschermde afnemer geeft de consument de mogelijkheid om het contract bij zijn leverancier tijdelijk op te schorten. Netbeheerder Sibelga garandeert intussen de stroomvoorziening tegen een geplafonneerd tarief.

Bescherming tegen hoge schulden

Intussen bouw je weliswaar schulden op bij je leverancier, maar het beschermd statuut voorkomt dat die de pan uit swingen. Het statuut betekent dus niet dat je de rest van de normale energiefactuur niet moet betalen, maar biedt wel bescherming tegen intresten en incassobureau's.

Wie niet aan de voorwaarden voldoet, maar toch moeite heeft om zijn energierekeningen te betalen, kan het beschermd statuut aanvragen bij het OCMW. Bijstandsverleners voeren dan een sociaal onderzoek uit.

Wie kan sociaal tarief of beschermd statuut aanvragen?

Elke huurder van een sociaal appartement kan genieten van het sociaal tarief. Afhankelijk van de regio waarin je woont, zijn er nog andere kwetsbare groepen die er aanspraak op maken. In Brussel kan iedereen die afhankelijk is van het OCMW een beroep doen op een sociaal tarief.

Het voordeel valt ook ten deel aan de meeste personen met een handicap, maar ook aan gepensioneerden die recht hebben op een tegemoetkoming van de Federale Pensioendienst. Voor het volledige overzicht kan je terecht op de website van de FOD Economie.

Brusselaars kunnen op drie manieren het statuut van beschermd afnemer bekomen. Iedereen die een schuld of een ingebrekestelling heeft op zijn energiefactuur kan dat aanvragen. Ofwel doen ze zelf een aanvraag bij Sibelga (na een ingebrekestelling of het bekomen van het sociaal tarief), ofwel gebeurt dat na een onderzoek van regulator Brugel of het OCMW.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?