Hilde Peeters van het Kaaitheater op Model NL

'Meertaligheid versterkt de positie van het Nederlands'

FC
18/01/2019

Vier maanden lang ging het Huis van het Nederlands Brussel op zoek naar wat er goed gaat en beter kan inzake het Nederlands in Brussel, onder de noemer Model NL. Vrijdag vond de slotdag plaats, en stelden experts de aanbevelingen, suggesties en conclusies voor.

De veldwerkers spraken met honderden Brusselaars, in debatten en op straat. “Daaruit kwamen telkens weer dezelfde onderwerpen naar voor, namelijk onderwijs en werk", aldus Lauriane Van der Eecken, communicatieverantwoordelijke van het Huis van het Nederlands Brussel.

Het stadsforum leidt tot twee belangrijke conclusies: "Het Nederlandstalig onderwijs is een ongelofelijke troef voor de meertaligheid van Brussel. En Brusselse werkgevers moeten meer gestimuleerd worden om Brusselaars aan te werven die nog niet genoeg Nederlands kennen en hen taaltrajecten aanbieden."

Weg met de tweedeling

Het onderzoek moest ook een inschatting maken van de positie van het Nederlands en of het nog leeft bij de Brusselaars.

“Wat ons opvalt, is dat de strakke tweedeling tussen Nederlands- en Franstaligen zo goed als weg is. Steeds meer mensen zijn meertalig geworden en nemen er andere talen bij. Er leeft een andere perceptie en meer enthousiasme ten opzichte van een andere taal,” zegt Van der Eecken.

En hoewel de meertaligheid in Brussel toeneemt, blijft het Nederlands belangrijk, zegt Gunther Van Neste, directeur van het Huis van het Nederlands Brussel. “Het Nederlands is populair in Brussel. De vierde taalbarometer van de Vrije Universiteit Brussel toont aan dat er steeds meer Nederlands wordt gesproken, ook door Brusselaars die niet Nederlandstalig zijn. Meertaligheid versterkt de positie van het Nederlands.”

Met hun conclusies is het nu de bedoeling om de komende jaren aan de slag te gaan en invloed te hebben op het beleid, maar ook op Brusselse organisaties of de Brusselaar zelf, om zo het Nederlands beter te positioneren in Brussel.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Samenleving, huis van het nederlands, Nederlandse taal

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni