| Home Sebrechts

Moureaux laat proces-verbaal opstellen tegen opvangcentrum in Molenbeek

EDB
© BRUZZ
31/05/2022

De gemeente Sint-Jans-Molenbeek heeft een proces-verbaal opgesteld tegen het gebruik van het voormalige rusthuis Home Sebrechts als opvangcentrum voor mensen op de vlucht. Volgens de gemeente is het gebouw erkend als een rusthuis en niet als een asielcentrum. “Wij verzoeken meneer Mahdi om de wet te respecteren.”

De discussie over het rusthuis in de François Sebrechtslaan in Sint-Jans-Molenbeek is al even aan de gang. In maart raakte bekend dat Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, plannen had om in het voormalige rusthuis een opvangcentrum met meer dan honderd plaatsen te openen. De oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande vluchtelingenstroom, had een aantal zaken versneld.

Sinds 6 maart had Fedasil dan ook 250 bedden voor de opvang van vluchtelingen. Omdat de nood aan opvang voor Oekraïense vluchtelingen de voorbije weken afnam, verblijven er intussen asielzoekers uit allerlei landen. Bovendien zijn er plannen om de capaciteit op te trekken naar ongeveer 600 bedden.

De gemeente vreest dan ook dat het rusthuis niet enkel voor een korte periode zal dienstdoen als opvangcentrum. Volgens burgemeester Catherine Moreaux (PS) had de gemeente enkel haar akkoord gegeven voor een tijdelijk opvangcentrum waar Oekraïners slechts enkele dagen konden verblijven. “Die afspraak wordt niet nagekomen,” vertelt haar woordvoerder Rachid Barghouti aan BRUZZ.

Bouwvergunning respecteren

De stedenbouwkundige dienst van de gemeente Molenbeek heeft daarom vrijdag een proces-verbaal opgesteld. Dat schrijft La Dernière Heure en wordt bevestigd aan onze redactie. “Er werd een proces-verbaal van de inbreuk opgemaakt omdat het gebouw erkend is als een tehuis met 120 kamers en niet als een asielcentrum voor 600 personen,” aldus Barghouti. “Met het proces-verbaal verzoeken wij de eigenaar en Fedasil om de bouwvergunning te respecteren. Wij vragen meneer Mahdi (staatssecretaris voor Asiel en Migratie, red.) om de wet te eerbiedigen.”

"Wij hebben niet de capaciteit om honderden bijkomende mensen op te vangen."

woordvoerder Catherine Moureaux

Volgens de gemeente heeft Fedasil nu een maand de tijd om de zaken administratief en stedenbouwkunidg op orde te stellen, of om het terrein te verlaten. “Het officiële en definitieve proces-verbaal zal naar de eigenaar van het gebouw, het parket en het gewest gestuurd worden,” aldus Barghouti.

“Wij zijn absoluut één van de meest solidaire gemeenten van België, misschien wel de meest solidaire,” aldus Barghouti. “Maar wij hebben gewoonweg niet de capaciteit om honderden bijkomende mensen op te vangen. Onze bevolkingsdichtheid is vele malen hoger dan het gemiddelde in Brussel. We hebben al veel migranten zonder papieren op verschillende plaatsen in tijdelijke bezettingen op het grondgebied opgevangen en de OCMW-kosten blijven stijgen.”

Constructieve gesprekken

Het kabinet van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) laat weten dat het moreel niet te rechtvaardigen is om deze opvangcapaciteit niet te gebruiken en mensen geen opvang te geven en zodoende op straat te laten liggen.

“In december 2021 zijn we al gesprekken gestart met de gemeente Molenbeek,” klinkt het op het kabinet. “Ook vandaag zullen we in constructieve dialoog verderwerken met de gemeente, zoals we dat doen met alle gemeentes die asielzoekers opvangen. Daar waar mogelijk pijnpunten zijn, proberen we die weg te werken.”

Fedasil wenste nog niet te reageren. “Wij hebben de officiële brief van de gemeente nog niet ontvangen. Wij zullen pas reageren zodra dat het geval is.”

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni