opvangcentrum Klein Kasteeltje Fedasil vluchtelingen asielzoekers migranten transmigranten Negende Linielaan 27 autoverkeer kleine ring

Ngo's naar Raad van State tegen limiet van 50 asielaanvragen per dag

© Belga
04/12/2018
Updated: 04/12/2018 11.56u

Vluchtelingenwerk Vlaanderen en zes andere ngo's stappen naar de Raad van State tegen de beslissing om het aantal asielaanvragen te beperken tot 50 per dag. Het gaat om een maatregel die staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) een tweetal weken geleden heeft ingevoerd.

"Dit is een politieke beslissing die een onwettige praktijk installeert. Het gaat in tegen nationale wetgeving en Europese richtlijnen", zegt Charlotte Vandycke, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, aan Belga.

"We willen deze praktijk laten veroordelen, want hij is onwettig", zegt Vandycke. Zo is de praktijk volgens de ngo's onder meer strijdig met de vreemdelingenwet en de Europese procedurerichtlijn.

"Asielzoekers moeten volgens de regels zo snel mogelijk asiel aanvragen. Dat doen deze mensen en toch worden ze zonder uitleg geweigerd. We hebben bewijzen van mensen die zich zes of zeven dagen na elkaar zijn gaan aanmelden, maar telkens zonder uitleg wandelen worden gestuurd. We hebben de situatie ook laten vaststellen door een deurwaarder", legt Vandycke uit.

Volgens staatssecretaris Francken krijgen gezinnen en kwetsbare groepen zoals kinderen, minderjarigen, ouderen en zieken voorrang. "Dat is absoluut onwaar. Er zijn al baby's en zieken die geconfronteerd werden met een gesloten deur. Er heerst extreme willekeur", aldus Vandycke. Volgens haar is de praktijk in strijd met het gelijkheidsbeginsel en met het grondwettelijke recht op een menswaardig bestaan. "Elke asielzoeker die zich aanmeldt moet menswaardig worden opgevangen", aldus Vandycke.

Politieke beslissing

Volgens Vandycke zijn de asielzoekers de dupe van een politieke beslissing. "Deze situatie is niet houdbaar. Men laat zeer kwetsbare mensen in de kou staan. De situatie is echt explosief. En als de limiet gehandhaafd blijft, zal de situatie enkel nog verslechteren", meent Vandycke.

De limiet van 50 asielaanvragen per dag handhaven is volgens de ngo's niet alleen "onwettig" maar komt ook neer op "het spelen met de gezondheid van kwetsbare mensen".

Op dinsdagochtend verliepen de aanmeldingen van asielzoekers overigens allesbehalve zonder problemen. De poort van het tijdelijke aanmeldcentrum ging om negen uur open, maar ging na tien minuten alweer dicht.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Samenleving , Theo Francken , asielaanvragen , Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni