| De nationale staking eerder dit jaar. (archiefbeeld)

Onderwijsvakbonden Franse Gemeenschap dienen stakingsaanzegging in

JDK
© Belga
27/08/2023

De liberale en socialistische onderwijsvakbonden van de Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), de Franse Gemeenschap, hebben zondag aangekondigd dat ze maandag 28 augustus een stakingsaanzegging indienen, de dag dat het nieuwe schooljaar begint in het Franstalige onderwijs. De bonden zijn ontevreden over een nieuwe regeling die de vaardigheden van de leerkrachten moet evalueren.

Het ongenoegen is ontstaan door het decreet over de ontwikkeling van vaardigheden en de evaluatie van leerkrachten dat op 19 juli werd goedgekeurd door het parlement van de FWB. Het decreet moet in januari 2024 van kracht gaan, het aspect 'evaluatie' wordt pas medio 2026 van kracht.

Het is een plan voor de ontwikkeling van professionele vaardigheden van leerkrachten, met name jongere leerkrachten. De nieuwe evaluatieprocedure vormt de grootste struikelblok voor de vakbonden. Bij falen of duidelijke onwil van een leerkracht wordt een individueel ondersteuningsplan opgestart. Als er geen vooruitgang wordt geboekt, kan de leerkracht worden ontslagen.

De stakingsaankondiging zal betrekking hebben op "elke actie tussen nu en het einde van de legislatuur", waarschuwen de SETCa-SEL, de CGSP-Enseignement, de SLFP-Enseignement en Appel. De socialistische en liberale vakbonden hebben het decreet omschreven als "betreurenswaardig" en beschouwen het als een "rampzalige koerswijziging voor het Pact voor Uitmuntendheid in het Onderwijs".

Tot hun eisen behoren het verkleinen van de klassen, het bevorderen van kwalificerend onderwijs en het afstemmen van het schoolritme in het hoger onderwijs op dat van het leerplichtonderwijs.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni