Nawal Ben Hamou (PS), staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen (gedelegeerd door Rudi Vervoort)

| Nawal Ben Hamou (PS), staatssecretaris voor Gelijke Kansen

Opleidingen en infobrochure tegen gedwongen huwelijken

CD
© BRUZZ
17/11/2021

Het Brussels Gewest wil gedwongen huwelijken tegengaan. Het zet daarom in op opleidingen voor medewerkers van de burgerlijke stand en een informatiebrochures. Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou (PS) stelde het initiatief voor in het kader van het Brusselse Plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen.

“De gemeentediensten, die dagelijks in contact staan met hun burgers, kunnen een beslissende rol spelen bij het voorkomen van deze huwelijken,” denkt Ben Hamou. “Ze kunnen dit doen door potentiële slachtoffers op te sporen en hen de juiste informatie en contactpersonen door te spelen om hen te helpen de middelen en steun te vinden die ze nodig hebben om uit de situatie te ontsnappen. Met name ambtenaren van de burgerlijke stand spelen een belangrijke rol in de frontlinie: bij de aangifte van het huwelijk bij de gemeente."

De ambtenaren van de burgerlijke stand kregen opleidingen rond het thema 'Gedwongen huwelijken: administratieve gesprekken en de impact van lichaamstaal.' Daarnaast krijgen de gemeentebesturen een bewustmakings- en informatiebrochure 'Mijn huwelijk, mijn keuze!'

"Het doel is beroepsmensen inschakelen die alarmsignalen kunnen oppikken en potentiële slachtoffers de mogelijkheid kunnen geven om te reageren."

Nawal Ben Hamou, Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen

"Ook andere gemeentediensten kunnen een rol spelen door op discrete wijze nuttige informatie te verstrekken aan deze jonge meisjes,” zegt Hamou. “Ik denk met name aan preventiediensten, jeugddiensten, bevolkingsdiensten, maar ook aan het personeel van de gemeentescholen, politiebureaus, jeugdhuizen, enzovoort. Het doel is zoveel mogelijk beroepsmensen in te schakelen die alarmsignalen kunnen oppikken en potentiële slachtoffers de sleutels in handen kunnen geven om te reageren.”

De brochure is momenteel beschikbaar in het Frans en het Nederlands. Om zoveel mogelijk vrouwen en meisjes te bereiken zal de brochure worden vertaald in zestien andere talen, die zijn geselecteerd in functie van de realiteit waarmee professionals op het terrein worden geconfronteerd.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni