Nawal Ben Hamou (PS), Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen (bevoegdheid gedelegeerd door Minister-president Rudi Vervoort.)

| Nawal Ben Hamou (PS)

Procedure voor inschrijving/schrapping wachtlijst sociale woning wordt herzien

© Belga
14/07/2022

Staatssecretaris van Huisvesting Nawal Ben Hamou (PS) heeft de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) gevraagd de herziening van de modaliteiten van de inschrijving en schrapping van de wachtlijst voor een sociale woning in het hoofdstedelijk gewest te onderzoeken. Dat verklaarde ze donderdag in de commissie Huisvesting van het Brussels Parlement.

Een kleine twee weken geleden trok MR-parlementslid Vincent De Wolf aan de alarmbel over het zeer hoge aantal schrappingen van de wachtlijst dat er zat aan te komen omdat de kandidaten hun aanvraag niet bevestigden bij een actualisering van de lijst.

Het besluit van de Brusselse regering uit 1996 verplicht de kandidaat-huurder om elke wijziging in woonplaats en samenstelling van het gezin binnen de twee maanden te melden. De BGHM vraagt elke kandidaat zijn kandidatuur om de twee jaar schriftelijk te bevestigen via een document van de BGHM. Wie zijn kandidatuur drie maanden na de deadline niet bevestigd heeft, wordt van de wachtlijst geschrapt, maar heeft zes maanden tijd om tegen de schrapping in beroep te gaan.

Hernieuwing

Enkele maanden geleden werd beslist tot een volledige hernieuwing van de lijst omdat de publieke huisvestingsmaatschappijen merkten dat de dossiers van de kandidaat-huurders niet meer in orde waren omdat de laatste actualisering van 2011 dateerde.

"Tot op heden heeft de sector vastgesteld dat van de 51.689 dossiers er in 15.304 gevallen geen enkele reactie kwam, wat bijna 30 procent is", antwoordde Nawal Ben Hamou aan Pierre-Yves Lux (Ecolo). De staatssecretaris bevestigde dat ze BGHM de instructie gegeven heeft de schrappingsprocedure gedurende zes maanden op te schorten.

Volgens Ben Hamou is de BGHM de kandidaten die niet hebben gereageerd per SMS aan het contacteren. "Ze gaan zelfs aan de deur kloppen en gebruiken andere mogelijkheden om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kandidaten hun rechten kunnen laten gelden", aldus de staatssecretaris. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar mensen die een huurtoelage krijgen, om te vermijden dat ze die tegemoetkoming zouden verliezen.

Op basis van de lopende evaluatie kunnen nog bijkomende maatregelen of nieuwe termijnen opgelegd worden, stelde Nawal Ben Hamou nog. Ze heeft de BGHM opgedragen het besluit van de Brusselse regering van 26 september 1996 te herzien met het oog op een vereenvoudiging van de procedure en constante actualisering van de wachtlijst.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Samenleving, Nawal Ben Hamou, wachtlijsten sociale huisvesting

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni