| Het tankstation van Q8 op de Waterloolaan.

Q8-tankstation op Waterloolaan krijgt geen nieuwe vergunning en moet weg

Sarah Declercq
© BRUZZ
04/02/2022

Het tankstation van Q8 op de Waterloolaan moet in maart verdwijnen. De overlegcommissie heeft op 1 februari een ongunstig advies gegeven voor een nieuwe stedenbouwkundige en milieuvergunning. De huidige vergunning loopt af op 19 maart.

De eigenaars van de concessie wilden onder meer de winkel uitbreiden, twee elektrische oplaadstations installeren en hun benzine- en dieselstations blijven uitbaten. Kuwait Petroleum had een aanvraag ingediend voor 60.000 liter brandstof, dezelfde hoeveelheid als nu.

Vorig jaar in maart werden de stedenbouwkundige en milieuvergunningen ingediend voor de uitbreiding en de exploitatie van het tankstation, maar de overlegcommissie heeft op 1 februari een ongunstig advies uitgebracht.

Rekening gehouden

De overlegcommissie zegt in haar advies rekening te hebben gehouden met het beroep dat de Stad Brussel alsook verschillende handelaars en exploitanten binnen de perimeter bij de regering hebben aangetekend tegen de verlenging van het exploitatierecht van het tankstation.

Het benzinestation is namelijk al jaren de inzet van een bitse strijd. De buurtbewoners en de Stad Brussel wilden het Q8-station verbannen van de prestigieuze Waterloolaan, en hadden al tweemaal beroep aangetekend tegen een nieuwe milieuvergunning.

Daarnaast speelde de heraanleg van een deel van de Kleine Ring (tussen Louiza en de Naamsepoort) mee. “Een prioritair project,” klinkt het in het advies, waarvoor de overlegcommissie in juli een gunstig advies heeft gegeven. Die heraanleg voorzag in het verwijderen van het tankstation om veilige fietspaden te creëren.

Bovendien vormt de Waterloolaan “de grens van een wijk met een hoge erfgoedwaarde”, en doet het tankstation afbreuk “aan de globale esthetiek van het geheel”. Daarnaast zou het “een aanslag” vormen op de erfgoedkwaliteiten, motiveert de overlegcommissie verder.

Ook het feit dat het benzinestation tegenover de hoofdingang van het Egmontpark is gelegen werd in overweging genomen, net als de “aanzienlijke visuele, geluids- en geurhinder” die het tankstation veroorzaakt.

De vergunning loopt volgens een ministerieel besluit van de Brusselse regering af op 19 maart.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni