Gunstig advies voor heraanleg Gulden-Vlieslaan

© Bruno Fortier - Polo Architects - Arcadis
| Meer groen en meer ruimte voor de zwakke weggebruiker.

Brussel-Stad, Elsene en Sint-Gillis hebben een gunstig advies afgeleverd voor de heraanleg van de Kleine Ring aan de Gulden-Vlieslaan. Er worden aan de reconversieplannen wel een aantal voorwaarden gekoppeld. Zo oppert de Stad om de optie om het autoverkeer over de fietspaden te laten rijden wanneer de tunnels dicht zijn, te schrappen.

Het stukje tussen Louiza en de Naamsepoort behoort tot de meest chaotische van de ringweg. De Gulden-Vlieslaan (aan de buitenkant van de weg) en de Waterloolaan (aan de binnenkant) worden gedomineerd door auto's, met negen rijstroken op het breedste punt, een parking, en een parallelweg met een parkeerstrook. Dat zorgt voor een ferme barrière tussen Brussel-Stad, Elsene en Sint-Gillis.

Dat moet anders, vond de Brusselse regering. Het Gewest diende nu ruim twee jaar geleden een bouwaanvraag in die van de verbindingsweg ook een aangename plek voor actieve weggebruikers moet maken. Twee jaar geleden waren de krijtlijnen van het project al grotendeels bekend, maar na overleg met buurtbewoners hertekende het team Bruno Fortier - Polo Architects - Arcadis de plannen, die door lokale handelaars gecounterd werden met een (afgekeurd) tegenvoorstel.

The Hotel, viersterrenhotel aan de Waterloolaan op de Brusselse Kleine Ring
© PhotoNews
| The Hotel, viersterrenhotel aan de Waterloolaan op de Brusselse Kleine Ring.

Dat het openbaar onderzoek veel negatieve reacties zou verzamelen, stond buiten kijf. Bijna alle parkeerplaatsen worden geschrapt (meer dan 350) en de zijrijweg van de Waterloolaan die het mogelijk maakt om tot de voordeur van de luxewinkels te rijden, verdwijnt. Tussen Louiza en de autotunnel verdwijnt in beide richtingen een rijstrook. In ruil krijgen voetgangers meer ruimte, komen er fietspaden, kiosken en meer bomen.

Auto over fietspad

Uiteindelijk liepen er tussen januari en eind februari 308 bezwaarschriften binnen bij de Brusselse stedenbouwkundige administratie. Daar zaten de bezorgdheden van de gebruikelijke verenigingen, zoals BRAL en Arau tussen. Maar ook bijvoorbeeld The Hotel maakte zijn grieven bekend. De toegang tot het luxehotel op de Waterloolaan wordt nagenoeg onmogelijk met de wagen. Een argument dat door vele handelaren geopperd werd.

Dat weerhield de stad Brussel er niet van om een positief advies te geven over het renovatieproject, weliswaar onder een reeks voorwaarden. Zo is de hoofdstad op haar hoede voor de impact van de nieuwe verkeerssituatie op het rondpunt aan de Louizalaan en het doorstromend verkeer. Er wordt gevraagd dat grondig te evalueren (en indien nodig bij te sturen). Nog een aandachtspunt: de optie om het autoverkeer over de fietspaden te laten gaan als de tunnels van de Kleine Ring dicht zijn. De Stad wil daar niet van weten.

20190509_heraanleg Kleine Ring Gulden Vlieslaan Waterloolaan
© Bruno Fortier - Polo Architects - Arcadis
| De situatie na de heraanleg.

Daarnaast oppert de Stad om her en der de breedte van de tweerichtingsfietspaden uit te breiden van 3 naar 4 meter, maar ook om tussen het Louiza- en het René Cliquetplein een dubbele autorijstrook te voorzien in plaats van een enkele. Er wordt overleg met The Hotel gevraagd om parkeerplaatsen voor de deur - groot genoeg voor een reizigersbus - te kunnen behouden. Brussel-Stad wil ook duidelijke afspraken omtrent leveringen voor de handelaars, om conflicten met voetgangers te vermijden.

Tot slot vraagt de hoofdstad om een aantal elementen toe te voegen aan het huidige project. De bedoeling is om de omliggende wijken van Sint-Gillis en Elsene opnieuw te verbinden met het stadscentrum via het Egmontpark, maar dan mag ook de ingang van dat park via de Waterloolaan wel beter zichtbaar zijn. Rest er nog enkel de suggestie om waterkraantjes en openbare toiletten te installeren in de voetgangerszone.

Meer groen

Ook Sint-Gillis en Elsene zijn de heraanleg gunstig gezind. Hun advies weegt desalniettemin minder zwaar door dan dat van de Stad. De gemeenten zien kansen om de kunstfontein van Luk Van Soom boven de Hallepoorttunnel beter te integreren, maar wensen ook meer groen te zien in de voetgangerszone. Tot slot stellen ze voor om de mond van de Naamsepoorttunnel gedeeltelijk (voor 3 meter) te overkappen, waardoor de bovengrondse oversteekplaats ook breder kan worden gemaakt.

Het advies van de Stad, Sint-Gillis en Elsene is niet bindend. Het is nu aan het Gewest om al dan niet een vergunning af te leveren. Zodra die binnen is, zouden de werken begin 2022 - met anderhalf jaar vertraging - van start kunnen gaan.

Het bronzen kunstwerk van Luk Van Soom staat al sinds 2003 op de Gulden Vlieslaan.
© Luk Van Soom
| Het bronzen kunstwerk van Luk Van Soom staat al sinds 2003 op de Gulden Vlieslaan.
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?