© CGSV via Facebook | Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen aan het Zuidstation.

Recordachterstand bij verwerking van verzoeken tot internationale bescherming

© Belga
27/03/2023

De achterstand bij de verwerking van verzoeken tot internationale bescherming door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) was nog nooit zo hoog. Eind februari ging het om 18.390 dossiers, die betrekking hadden op 21.618 personen. Dit is een record sinds de migratiecrisis van 2015.

In de laatste weken van 2022 werden de teams van het CGVS versterkt met 130 personen om de werklast te beheersen, toch blijft het aantal te behandelen dossiers hoog. "Wat men eerst moet snappen is dat de te behandelen dossiers toeneemt omdat het personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken ook is uitgebreid en zij meer dossiers behandelen", legt CGVS-woordvoerder Damien Dermaux uit in La Libre Belgique.

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) bepaalt of het verzoek tot internationale bescherming in België kan worden ingediend. Na deze eerste controle komt de aanvraag bij het CGVS terecht.

"In 2022 stuurde de DVZ gemiddeld 2.127 dossiers per maand door naar het CGVS. Sinds begin 2023 gaat het om meer dan 3.400 per maand. Bovendien kunnen nieuwe werknemers niet onmiddellijk ingeschakeld worden omdat ze eerst een opleiding moeten volgen", aldus de woordvoerder.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie