Nawal Ben Hamou (PS), Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen (bevoegdheid gedelegeerd door Minister-president Rudi Vervoort.)
© PhotoNews | Nawal Ben Hamou (PS)

Regering investeert 250.000 euro in strijd tegen intimidatie in uitgaansleven

EDB
© BRUZZ
09/09/2022

Op voorstel van de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou (PS) pompt de Brusselse regering 250.527 euro in vier verenigingsprojecten. Die gaan de strijd aan met intimidatie en seksueel geweld in het uitgaansleven.

Op 1 maart werd een projectoproep gelanceerd om verenigingen die zich inzetten voor preventie en ondersteuning, financieel te versterken. Met de medewerking van een jury bestaande uit deskundigen van de Brusselse Nachtraad en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, selecteerde equal.brussels vier projecten voor een totaalbedrag van 250.527 euro.

Zo zal het project 'Sacha-opleiding' van de vzw Z! professionele actoren uit het Brusselse uitgaansmilieu opleiden voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen en ten aanzien van lgbtqia+-personen.

De vzw Modus Vivendi zal een opleidingskit ontwikkelen die bedoeld is om horecapersoneel op te leiden in de problematiek van seksistisch, seksueel en gendergerelateerd geweld in het uitgaansleven, met name wanneer die problemen betrekking hebben op personen die zich in een kwetsbare situatie vinden of die onder invloed van chemische middelen zijn, zoals alcohol of andere psychoactieve middelen.

Bewust publiek

De Brussels By Night Federation wil het platform We Care ontwikkelen om nachtbars, clubs en feestjes te ondersteunen bij de ontwikkeling van een beleid tegen intimidatie, seksistisch en seksueel geweld en om de sector verder te sensibiliseren. Ook zal het informatie over de andere projecten verder verspreiden en zal het een groep daarvoor opgeleide mensen samenstellen die rechtstreeks tijdens feestjes kunnen ingrijpen om de preventie- en actieprotocollen in werking te stellen.

Het Collectif Osmose heeft tot slot als doel om het publiek in het uitgaansleven bewust te maken voor de problematiek van intimidatie, agressie en andere vormen van discriminatie. Dat wil het doen door voor een team op het terrein te zorgen dat door middel van observatie en gesprekken met het publiek problemen kan vermijden en actie kan ondernemen.

Video

"Deze vier projecten vervolledigen een waaier van acties die we reeds hebben opgezet naar aanleiding van de beweging die seksistisch en seksueel geweld in het uitgaansleven aan de kaak stelt," zegt Ben Hamou.

"Naast de ondersteuning van de verenigingssector zijn we ook bezig met het opzetten van opleidingscursussen en videofilmpjes voor het horecapersoneel. Verder werken we aan de zichtbaarheid van de bestaande hulpverleningsdiensten," klinkt het. "Tot slot organiseren we een grootschalige bewustmakingscampagne voor het brede publiek die in november zal worden gelanceerd."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie