Slechts handvol overheidspersoneelsleden snel inzetbaar bij Fedasil

© Belga
| Medewerkers Fedasil leggen het weer neer (archiefbeeld).

Het aantal personeelsleden van de federale administraties die Fedasil zullen bijstaan, blijkt lager te liggen dan woensdag gecommuniceerd. Slechts vier mensen zijn op heel korte termijn inzetbaar. De Franstalige vleugel van de christelijke vakbond bij Fedasil roept de regering op 'structureel te investeren'.

Zoals bekend ging de regering op zoek naar 150 personeelsleden binnen de federale administratie om Fedasil bij te staan om beschikbare plaatsen operationeel te maken. Voor die doelgroep werd een speciaal e-mailadres aangemaakt bij Fedasil. Daar kwamen in de voorbije twee weken meteen 182 mails binnen. Al ging het ook om heel veel spontane sollicitaties van mensen die niet bij de federale overheidsdiensten werken, en die dus niet in aanmerking komen. Die mensen werden doorgestuurd naar de gewone vacatures.

'Slechts vier mensen direct inzetbaar'

"Na het eruit filteren van de groep niet-federale ambtenaren, bleven er nog 99 kandidaturen over. Daaruit moesten nog eens 10 kandidaten gefilterd worden, omdat ze wel voor de overheid werken, maar niet voor een FOD. Na het selectieproces waarbij de mensen het juiste profiel moeten hebben, een akkoord hebben van hun diensthoofd en ze op korte termijn kunnen toetreden, blijven er slechts vier mensen over", verklaart Mieke Candaele, directeur communicatie bij Fedasil.

Daarnaast zijn er nog 85 personeelsleden die in het selectieproces zitten, maar nog niet inzetbaar zijn. Deze mensen zijn bijvoorbeeld slechts vanaf een bepaalde maand beschikbaar, kunnen slechts halftijds werken of hebben nog geen akkoord van hun diensthoofd.

"Komt daarbij dat ongeveer de helft Franstalig is, terwijl we de meerderheid van deze mensen in Vlaanderen nodig hebben. Franstalige ambtenaren kan je niet inzetten in Vlaanderen. Onze schatting is dus dat we in het beste geval ongeveer vijftig personen zullen overhouden van deze groep", stelt Candaele.

Het aanwervingsproces loopt nog altijd. Personeelsleden van de federale overheidsdiensten kunnen nog hun kandidatuur alsnog indienen.

Vakbond vraagt 'structurele investeringen'

"Het personeel verlangt naar steun en wil dat er iets gedaan wordt om mensen die nu op straat slapen, op te vangen", luidt het. Volgens de vakbond moet er daarvoor meer geïnvesteerd worden in Fedasil. "Het personeel is uitgeput. Ze moeten werken met te weinig middelen en mensen, en tegelijk flexibel zijn."

Voor de meeste functies in de opvangcentra wordt een beroep gedaan op tijdelijke contracten. "De kans op incidenten neemt toe, door een gebrek aan personeel en overbevolking in de asielcentra", luidt het. "Het wordt tijd dat het personeel zijn job met fierheid en voldoening kan uitoefenen." Het feit dat de regering eraan denkt om uitzendwerkers in te schakelen om de asielcrisis de baas te kunnen, is voor CSC de druppel die de emmer doet overlopen.

Een week geleden werd er nog enkele uren het werk neergelegd bij Fedasil om dringend meer opvang te vragen tijdens de wintermaanden.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?