© Photonews | Nawal Ben Hamou (PS), staatssecretaris voor Huisvesting en Gelijke Kansen

Staatssecretaris Ben Hamou werkt aan één Brussels antidiscriminatiebeleid

JP
© BRUZZ
16/03/2021

Het Brusselse antidiscriminatiebeleid is verspreid over meerdere ordonnanties. Het Brussels agentschap voor Gelijke Kansen werkt nu in opdracht van staatssecretaris Ben Hamou (PS) een kaderordonnantie uit die de verschillende teksten moet samenvoegen. “In geen van de Belgische gewesten is het beleid zo versnipperd als in Brussel,” klinkt het bij Unia.

De ordonnanties vloeien voort uit dezelfde Europese richtlijnen, en toch zijn er verschillen tussen de gewesten en zelfs tussen verschillende instellingen binnen Brussel. Gedeeltelijk komt dat doordat er in Brussel sinds 2008 heel wat verschillende antidiscriminatieordonnanties zijn goedgekeurd. Die gaan over verschillende domeinen, zoals huisvesting, private tewerkstelling, regionale en lokale openbare tewerkstelling, goederen en diensten en praktijktesten op de arbeidsmarkt.

Versnippering maakt ze moeilijk te begrijpen en toe te passen, klinkt het dinsdag in de commissie Gelijke Kansen na een vraag van Farida Tahar (Ecolo). Ook laten de huidige ordonnanties hier en daar gaten vallen. Zo geldt de ordonnantie ter promotie van de diversiteit niet voor statutaire personeelsleden van het OCMW, om een voorbeeld te noemen.

"Het bestaan van verschillende verspreide antidiscriminatieteksten zorgt voor inconsistenties tussen de verschillende instanties in Brussel, maar ook tussen Brusselse teksten en die van de federale overheid en de andere gewesten," geeft Ben Hamou toe.

Roep om gestroomlijnd beleid

Gelijkekansencentrum Unia vroeg daarom al in 2017 om een gestroomlijnd antidiscriminatiebeleid - iets dat overigens ook is opgenomen in het Brusselse regeerakkoord. "In navolging van bijvoorbeeld de wooncode, die gaat over alle huurwoningen in het Brussels Gewest, kan er ook een anti-discriminatiecode komen," zegt Luc Martens, beleidsadviseur bij Unia.

In Brussel waren de gaten in het beleid 'schrijnend' volgens Martens. Een kaderordonnantie antidiscriminatie is bovendien leesbaarder voor de burger. Equal.brussels benoemde een advocatenkantoor om dit project uit te voeren. In het voorjaar van 2022 verwacht Ben Hamou dat ze de tekst kan voorleggen aan de regering.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie