Dienst Vreemdelingenzaken

| Dienst Vreemdelingenzaken.

Sterke stijging van aantal asielaanvragen in augustus

© Belga
15/09/2023

Het aantal asielaanvragen heeft in augustus voorlopig het hoogste aantal bereikt van dit jaar, zo blijkt uit cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Vorige maand vroegen 3.666 mensen in België om internationale bescherming. In totaal hebben dit jaar al bijna 22.000 mensen een aanvraag ingediend.

Terwijl alleenstaande mannen geen opvang meer krijgen van Fedasil, neemt het aantal asielzoekers voor de vierde maand op rij toe. Voor het eerst dit jaar werden er bij DVZ meer dan 3.000 aanvragen voor internationale bescherming geregistreerd. 14 procent van die verzoeken werd niet voor de eerste keer ingediend. In 2022, een recordjaar met 36.871 aanvragen, werden gemiddeld 3.073 verzoekers per maand geregistreerd.

In augustus verklaarden 356 verzoekers om internationale bescherming dat ze een niet-begeleide minderjarige waren op het moment van hun aanvraag. Dat is het hoogste aantal dit jaar en een verdubbeling tegenover juli (150).

DVZ heeft in augustus in 3.481 dossiers een beslissing genomen, meer dan driekwart van de aanvragen werd overdragen aan het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS). 653 aanvragen werden geweigerd in het kader van de Dublinverordening, waardoor een andere Europese lidstaat verantwoordelijk werd geacht voor de asielaanvraag. De overige verzoeken (170) werden omwille van technische redenen geweigerd.

In tegenstelling tot begin dit jaar waren er veel minder verzoeken om internationale bescherming in behandeling in augustus. Vorige maand wachtten nog 7.465 mensen op een beslissing van DVZ. Dat is een lichte stijging tegenover de 6.911 personen in juli, maar een enorme daling tegenover de meer dan 14.000 dossiers in januari.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni