Telewerk en digitalisering prioriteit voor Brusselse werkgevers

© PhotoNews
| Telewerken op de laptop tijdens de lockdown van de coronacrisis.

Door de coronacrisis en de veiligheidsmaatregelen stelt een kleine helft (48%) van de Brusselse ondernemers dat het reisgedrag van hun werknemers veranderd is. Bij bijna tweederde (64%) van de bedrijven is het telewerk of flexibele werkuren toegenomen. Dat stelt de Brusselse werkgeversorganisatie Beci in haar halfjaarlijkse politieke barometer.

Amper een vijfde van de ondervraagde Brusselse ondernemers (21%) zegt vertrouwen te hebben in de aanpak van de Brusselse regering van de Covid 19-crisis. 56% van de ondernemers heeft geen vertrouwen in de Brusselse regering voor het beheer van de crisis.

"De Brusselse regering heeft niet kunnen overtuigen met haar crisisbeleid tot nu toe. Er is een fundamenteel debat nodig om te weten hoe Brussel zich moet voorbereiden op morgen. Het begrotingstekort stijgt naar het hoogste peil sinds jaren. Dat is een uitdaging die het Gewest niet alleen aankan. De hotel-, restaurant-, evenementen- en cultuursector zijn duidelijk het zwaarst getroffen. In de Brusselse relance is de private sector een fundamentele partner, de oplossing kan niet alleen van de overheidssector komen", stelt Olivier Willocx, CEO van Beci.

Mobiliteit blijft met 52% de grootste zorg van de ondernemers, maar verliest maar liefst 23% aan belang. "Dit is een nog nooit eerder geziene vaststelling op het gebied van mobiliteit. Sinds 2013 steeg mobiliteit jaar na jaar als prioriteit met bijna 80% in 2019. Deze terugval is te verklaren door de lockdown en het langdurige telewerken dat bij veel Brusselse bedrijven ook vandaag nog de norm is," verklaart Ischa Lambrechts, coördinator voor Business Innovation bij Beci.

Openbaar vervoer is grote verliezer

Het openbaar vervoer is de grote verliezer van de coronacrisis, blijkt nog uit de bevraging van Beci. Daaruit blijkt een omschakeling van het openbaar vervoer naar de auto (53%) en de fiets (32%). Een derde van de werkgevers geeft aan ook na de crisis te willen inzetten op verplaatsingen met de fiets. De Brusselse ondernemers zijn bereid om de nieuwe gewoonten van hun werknemers te faciliteren. Zo geeft 86% aan om ook in de toekomst te willen inzetten op telewerk.

Digitale transformatie

Daarnaast is de digitale transformatie door de crisis in een stroomversnelling gekomen. Voor 19% van de Brusselse ondernemers dient digitale transformatie één van de prioriteiten voor de Brusselse regering te worden (tegen 8% in 2019%). Tegelijk geven 27% van de werkgevers aan dat het vinden van geschoold personeel in nieuwe technologieën één van de grote HR-uitdagingen is.

"De versnelling van de digitale transformatie stelt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor verschillende uitdagingen: voldoen werkzoekenden aan de behoeften van de Brusselse arbeidsmarkt? Reeds vandaag stellen wij een discrepantie vast tussen vraag en aanbod van kwalificaties. Hoe wil de Brusselse regering deze kloof dichten? Beschikt het Gewest over een digitale governance en strategie om een gelijke tred te houden met de ontwikkelingen op de markt?", aldus nog Olivier Willocx.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?