Het Centraal Station in Brussel

| Het Centraal Station in Brussel.

Vakbondsactie vraagt aandacht voor positie vrouwen op arbeidsmarkt

© Belga
08/03/2022

Aan het Centraal Station zijn dinsdagochtend enkele honderden mensen samengekomen voor een vakbondsactie naar aanleiding van Internationale Vrouwendag. Met de actie willen de socialistische en christelijke vakbonden ABVV en ACV de Brusselse werkneemsters ondersteunen die sterk hebben geleden onder de gevolgen van de coronacrisis. Volgens de organisatie waren er 800 deelnemers.

De twee vakbonden willen een samenleving opbouwen die de gelijkheid van mannen en vrouwen ten volle respecteert, zeggen ze. "We willen een ander beleid, eerlijker en evenwichtiger, dat echt rekening houdt met de situatie van vrouwen op de arbeidsmarkt," benadrukt Alicia Schmit van het ACV.

De bonden tonen met cijfers aan dat vrouwen nog steeds heel wat ongelijkheden ondervinden. Zo werkt 43 procent van de vrouwen deeltijds. "Dat is zelden een vrije keuze, maar het leidt wel tot lagere lonen, uitkeringen en pensioenen," zegt Vroni Lemeire van het ABVV. "De werkneemsters in de zogenaamde essentiële sectoren hielden het land tijdens de coronapandemie overeind, met gevaar voor hun eigen gezondheid, voor een veel te laag loon."

De deelnemers aan de actiedag willen onder meer een verhoging van alle brutolonen, en met name van de minimumlonen. Ze zijn ook voorstander van een verplicht en verlengd geboorteverlof. "We verdedigen ook een collectieve arbeidsduurvermindering met behoud van loon en de erkenning van de zwaarte van het werk in die functies waar vooral vrouwen werken," legt Lemeire uit.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni