Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) op de persconferentie na de nationale veiligheidsraad van 6 augustus 2020
© Belgaimage | Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS)

Vervoort over hongerstaking: ‘Politie kan enkel tussenkomen bij gevaar voor derden’

EC
© BRUZZ
28/06/2021

De lokale politie kan alleen maar ingrijpen bij de hongerstaking van sans-papiers indien zij andere levens in gevaar brengen. Dat heeft minister-president Rudi Vervoort (PS) maandag in het parlement gezegd als antwoord op een mondelinge vraag van parlementslid Victoria Austraet. Vervoort zei verder dat er een interministeriële conferentie komt om de situatie van de hongerstakers te bespreken. Hun gezondheid gaat snel achteruit.

De hongerstaking van mensen zonder papieren aan de VUB, ULB en in de Begijnhofkerk duurt nu al een maand. Victoria Austraet, die als onafhankelijke in het Brussels parlement zetelt, wilde weten hoe het Gewest de situatie van de deelnemers zelf mee opvolgt. Ze vroeg aan Vervoort of er al contact is gelegd met de Union des Sans-Papiers om de eisen van de hongerstakers te bespreken, bijvoorbeeld rond regularisatie. “Wat is eigenlijk het officiële standpunt van het Gewest?”, vroeg Austraet daarover?

Op die laatste vraag gaf Vervoort geen antwoord. Hij benadrukte wel dat de medische toestand van de hongerstakers wordt opgevolgd door zowel Dokters van de Wereld als het Rode Kruis, de FOD Volksgezondheid en de civiele bescherming. Vanuit Brussel is de Hoge Ambtenaar voor preventie en veiligheid betrokken, net als de lokale politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene (PolBru).

“De ordediensten, met name de politiezone PolBru, kunnen enkel tussenkomen als er een gevaar is voor het leven van anderen”, zei Vervoort, “of enkel met toestemming van de rectoren van de universiteiten of van de priester van de Begijnhofkerk, met wie de hongerstakers een akkoord hebben gesloten.” (Lees verder onder de foto)

Migranten zonder papieren in hongerstaking op de ULB
© Kevin Van den Panhuyzen | Migranten zonder papieren in hongerstaking op de ULB.

Vervoort zei dat het OCMW van Brussel-Stad de was van de hongerstakers doet en dat er verder wordt gezocht naar oplossingen met de andere OCMW’s. Met de FOD Volksgezondheid is alvast afgesproken dat de hongerstakers in geval van opname niet naar de Brusselse ziekenhuizen worden gestuurd, maar naar die in de rand. “Het risico om het Brusselse ziekenhuisnet te overbelasten, is een aandachtspunt”, aldus Vervoort. Er zijn de voorbije weken al enkele tientallen hongerstakers naar het ziekenhuis gebracht.

“De duur van de staking is nog niet te voorzien”, zei de minister-president nog. De situatie ligt gevoelig, zei hij, omdat het "de bedoeling van de beweging is om zoveel mogelijk media-aandacht te krijgen". "Het risico op een oproep naar nieuwe stakers of naar families om hen te komen ‘steunen’ of 'samen te komen' is niet uitgesloten", aldus nog Vervoort.

Interministerieel overleg

De hongerstaking duurt nu al een maand en de gezondheidstoestand van de deelnemers begint snel te verslechteren. Op federaal niveau vraagt Vervoorts eigen partij, de PS, om duidelijke regularisatiecriteria op te stellen. De PS sprak zich al openlijk steun uit voor de hongerstakers. In het Brussels parlement neemt Vervoort daar dus nog geen positie over in.

“Het Overlegcomité heeft begin maart beslist om een interministerieel overleg op te zetten over asiel- en migratievragen in het algemeen”, zei Vervoort wel. “Onlangs heeft de staatssecretaris (Sammy Mahdi, red.) mij gevraagd om de bevoegde ministers in de Brusselse regering en het Verenigd College (van de GGC, red.) daarvoor aan te stellen. Elke minister zal daaraan deelnemen afhankelijk van de thema’s die in deze interministeriële conferentie behandeld worden.”

Een datum voor dat interministeriële overleg is er nog niet. Federaal staatssecretaris Sammy Mahdi moet dat overleg samenroepen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Samenleving, hongerstaking, regularisatie sans-papiers, sans-papiers, Rudi Vervoort, Victoria Austraet

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie