Gilles Verstraeten (N-VA).

Vragen bij delegeren van dispatching daklozen door Bruss'Help naar New Samusocial

© Belga
09/06/2022

Brussels parlementslid Gilles Verstraeten (N-VA) heeft vragen bij de delegatie van de dispatching van daklozen door Bruss'Help naar New Samusocial. Dat zei hij donderdag in de bevoegde commissie van het Brussels Parlement, aan minister Alain Maron (Ecolo). Maron erkende niet te weten waarom dit beslist is en beloofde uitleg te zullen vragen.

Na het Samusocial-schandaal, dat door parlementslid Alain Maron naar boven gebracht werd, werd beslist om het daklozenbeleid met een nieuwe ordonnantie op een andere leest te schoeien. Eén van de krachtlijnen was dat een overkoepelende vzw, Bruss'Help, de nood- en inschakelingsvoorzieningen van dak- en thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou coördineren, terwijl New Samusocial en andere private en publieke actoren het werk op het terrein voor hun rekening zouden nemen. Bruss'Help moet dus instaan voor de dispatching van de daklozen.

Op grond van de ordonnantie van 14 juni 2018 werd de vzw Bruss'Help belast met het beheer van het sociaal noodoproepnummer, zei Maron donderdag. "Vandaag delegeert Bruss'Help deze dienst nog steeds aan New Samusocial, die ervoor zorgt dat personen die om huisvesting vragen, opgevangen kunnen worden in noodvoorzieningen die door New Samusocial en het Rode Kruis worden georganiseerd."

Die delegatie is te verklaren door de covid-crisis, die ervoor zorgde dat Bruss'Help zich op andere prioriteiten en opdrachten concentreerde. Maar ook na de coronacrisis hebben de twee vzw's beslist om de opdracht te delegeren aan New Samusocial. Dit totdat Bruss'Help een operator zou aanduiden via een overheidsopdracht.

Maron zei nog dat het budget voor die dispatching voor het jaar 2022 500.000 euro bedraagt en kondigde aan dat de overheidsopdracht in het laatste kwartaal van dit jaar wordt gelanceerd.

Verstraeten vreest dat die overheidsopdracht wel eens naar New Samusocial zou kunnen gaan, waardoor de ordonnantie 'kaduuk' wordt. Minister Maron gaf in de commissie toe dat hij niet wist waarom beslist is de dispatching van daklozen nog verder te delegeren. Hij belooft zich nog verder te informeren naar de achterliggende reden.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni