Brussels Helps

VUB-onderzoek brengt solidariteitsacties in kaart

© Belga
24/03/2020

Onderzoekers van de vakgroep Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel hebben een vragenlijst "Solidariteit in tijden van Corona" opgesteld. Ze willen op die manier alle initiatieven in België in kaart brengen om zo de maatschappelijke veerkracht tijdens dit crisismoment te meten.

Tijdens deze coronacrisis ontstaan er heel wat solidariteitsacties om vrienden, buren of de mensen die het wat moeilijker hebben in de maatschappij te ondersteunen. De onderzoekers van de vakgroep Agogische Wetenschappen peilen in hun vragenlijst naar de motivatie voor die initiatieven en stellen enkele socio-demografische vragen om de acties te kunnen kaderen. Na analyse van de data kan er zo een beeld geschetst worden over de solidariteit in de samenleving tijdens crisismomenten.

"Om de maatschappelijke veerkracht tijdens een crisismoment te kunnen vastleggen en te onderzoeken, hebben wij een korte vragenlijst opgesteld die nagaat welke hulp er gegeven wordt, aan wie en om welke redenen. We willen hiermee ook het 'positieve' zichtbaar maken en mensen een extra stimulans geven om zich voor elkaar in te zetten," zegt Sarah Dury, professor Agogische Wetenschappen.

De vragenlijst is te raadplegen via www.vubtoday.be en bestaat in drie talen: Nederlands, Frans en Engels, zodat een zo breed mogelijk publiek kan deelnemen aan de enquête. De vragenlijst invullen duurt ongeveer vijf minuten en kan nog tot 27 maart.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Samenleving, VUB, solidairiteit coronacrisis, initiatieven coronavirus

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni