Weyts: 'Kinderen met een taalachterstand zo vroeg mogelijk opsporen'

© PhotoNews
| Een leraar voor zijn klas in de middelbare school van het Sint-Jan Berchmanscollege.

Vlaams minister voor Onderwijs Ben Weyts is ongerust nu de resultaten van het driejaarlijkse PISA-onderzoek aantonen dat de Vlaamse 15-jarige leerlingen opnieuw slechter scoren op de drie competenties leesvaardigheid, wiskunde en wetenschappen. De focus op de Nederlandse taal moet dringend omhoog, vindt Weyts.

De nadruk binnen het PISA-onderzoek lag dit jaar op leesvaardigheid. Daar vallen de Vlaamse 15-jarige leerlingen uit de top 10 van best presterende landen en haalt één op de vijf het basisniveau niet. "De toestand is ernstig, dat is belangrijkste les die we kunnen trekken. We mogen de negatieve trend niet relativeren", benadrukt minister Weyts.

"Nederlands, Nederlands, Nederlands. De focus moet op de taal komen te liggen. Taalintegratietrajecten zijn een absolute noodzaak. We moeten kinderen met een taalachterstand daarom zo vroeg mogelijk opsporen", vindt de Vlaams minister voor Onderwijs. Op vlak van leesvaardigheid blijkt de thuistaal een belangrijke invloed te hebben. Zowel bij autochtone leerlingen, die thuis een Vlaams dialect spreken, als bij leerlingen met een migratieachtergrond, die thuis een andere taal spreken.

"We moeten maatregelen treffen in de vorm van een aanpak op maat. Indien nodig moeten kinderen een taalbadklas of een taalbadjaar volgen om zo goed gewapend aan hun uitdagende schooltraject te beginnen", stelt Weyts. Om de tegenvallende resultaten aan te pakken, heeft minister Weyts de hulp ingeroepen van OESO-expert Dirk Van Damme. Hij zal een internationaal team van onafhankelijke experts samen stellen om in het najaar van 2020 een rapport met suggesties te presenteren.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?