Beslist: Herrmann-Debrouxviaduct wordt afgebroken

© Kabinet Rudi Vervoort
| Kruispunt Herrmann-Deboux-Souverain - Richting Zoniënwoud

De Brusselse regering heeft het richtplan om het gebied Delta Herrmann-Debroux aan te leggen goedgekeurd in tweede lezing. Minister-president Rudi Vervoort moet nu het advies voorleggen aan de afdeling wetgeving van de Raad van State.

De site waarover het ontwerp van richtplan van aanleg Herrmann-Debroux handelt, vormt vandaag een uitgestrekt grootstedelijk geheel van 43,5 ha groot. De perimeter van het ontwerp van het gebied strekt zich uit over de gemeenten Oudergem en Watermaal-Bosvoorde en omvat heel de grootstedelijke weg E411 en zijn drie viaducten, maar ook de boulevards en lanen die langs en in het verlengde van de snelweg lopen.

Binnen dit geheel van naast elkaar liggende stadsweefsels is het de ambitie van het ontwerp van het gebied om de beide kanten van de E411 opnieuw met elkaar te verbinden rondom een eigentijdse stadsboulevard.

"Met dit RPA geeft de Brusselse regering uiting aan haar ambitie om het Herrmann-Debrouxviaduct als overblijfsel van de stedenbouw uit de jaren ‘70 af te breken en vorm te geven aan een stadstoegang die naam waardig," klinkt het in een persbericht van minister-president Rudi Vervoort.

"We begonnen onze inspanningen op dat vlak met de E40 en het Reyersviaduct. We trekken die lijn door om de bewoners rustigere wijken te bieden, nieuwe woningen te bouwen, meer groene ruimten in te richten en tot slot het pad te effenen voor de mobiliteit van morgen ,” aldus ministerpresident Rudi Vervoort.

Krachtlijnen

In het bijzonder zal de rol van de weginfrastructuur herzien worden, een vlotte doorgang tussen de wijken bewerkstelligd worden, de contrasten van het landschap gevaloriseerd worden, en plaatsen voorzien zijn met meer stedelijkheid.

De regering keurde het ontwerp op 16 mei 2019 in eerste lezing goed en onderwierp het van 10 oktober tot 9 december 2019 aan een openbaar onderzoek. Op basis van die adviezen werden er aanpassingen in aangebracht en nu wordt het ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?