Bijzonder Bestemmingsplan Biestebroeck deels geannuleerd door Raad van State

Het Biestebroekdok en omgeving

De Raad van State heeft het Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) voor de wijk Biestebroeck, gelegen langs het kanaal in Anderlecht gedeeltelijk geannuleerd. Die informatie werd donderdagavond aan de gemeenteraad meegedeeld. De PTB zou graag zien dat de gemeente de gelegenheid aangrijpt om het aanbod van sociale woningen te versterken, maar dat is niet de bedoeling van de meerderheid, aldus burgemeester Fabrice Cumps (PS).

In juni 2012 keurde de gemeente Anderlecht een plan goed dat het kader en de grote lijnen van de herinrichting van het Biestebroeckbekken bepaalt, een gebied van 47 hectare gelegen aan beide zijden van het kanaal ter hoogte van de Kuregembrug. Sinds 2017 heeft een Bijzonder Bestemmingsplan de hoofdlijnen van dit masterplan vertaald in reglementaire voorschriften, met name om de transformatie van de voormalige industriezones van Biestebroeck in stedelijke ondernemingszones te ondersteunen, door de organisatie van een mengeling tussen productieve activiteiten en huisvesting, alsmede drie scholen waarvan de financiering moet worden gewaarborgd door de bijdrage van de stedenbouwkundige belastingen.

Op aanvraag van Het Notarisenhuis notariskantoor heeft de Raad van State een verzoek tot onteigening van de gemeente met betrekking tot het zuidelijke deel van de PPAS geannuleerd, omdat men was vergeten een document te vertalen in het Nederlands. Dat wil nu zeggen dat een deel van het BBP opnieuw moet geïntroduceerd worden, een operatie die tot vier jaar kan duren.

De PTB, die in de oppositie zit, ziet dit als een unieke gelegenheid om de ambities van het plan op het vlak van het aanbod van sociale woningen en crèches te herzien. Dit plan voorziet in drie scholen, een crèche voor 40 kinderen, 277 sociale woningen en 224 openbare woningen voor in totaal 3.800 woningen. Voor de extreem-linkse fractie is het aantal geplande scholen weliswaar toe te juichen, maar de rest blijft onvoldoende, met name het aandeel van de sociale woningbouw, dat "slechts" 7% van het totaal uitmaakt.

De gemeente onderzoekt momenteel de gevolgen van de ontstane situatie, project per project. Een aantal van hen heeft al een vergunning gekregen. "Maar wat er ook gebeurt, het idee blijft om uiteindelijk een identieke BBP over te nemen," laat burgemeester Fabrice Cumps (PS) weten.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?