Brussel Mobiliteit vergroent tienduizend vierkante meter openbare ruimte in jaar tijd

© Belgaimage
| Het Flageyplein in Elsene.

Brussel Mobiliteit grijpt het plantseizoen aan om de ontharding van de Brusselse openbare ruimte verder te zetten. Zones bedekt met dolomiet of asfalt worden stapsgewijs omgevormd tot groene zones. In totaal wordt tienduizend vierkante meter onthard, dat komt overeen met één voetbalveld.

Sinds 2020 voert Brussel Mobiliteit kleine, plaatselijke projecten uit om de doorlaatbaarheid van de bodem te verhogen en het beheer van de waterafvloeiing te verbeteren. "De ontharding gebeurt door zones die bedekt zijn met dolomiet of asfalt om te vormen tot groene zone", klinkt het bij Brussel Mobiliteit. "Tussen begin 2020 en begin 2022 zal langs de wegen en in de openbare ruimte het equivalent van twee voetbalvelden vergroend zijn."

Elke Van den Brandt, minister van Mobiliteit en Openbare Werken, reageert tevreden. "Voor deze winter hebben we opnieuw tientallen vergroeningsprojecten geselecteerd. Vele kleintjes maken één groot. We gaan werkelijk van wijk tot wijk en van straat tot straat om te zien of we extra kunnen ontharden en vergroenen. Daarmee winnen we twee maal: de stad wordt aangenamer voor haar bewoners, en we wapenen onszelf tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Het resultaat: een groenere stad, een rustpunt in elke wijk, meer ademruimte voor de Brusselaars."

Brussel Mobiliteit heeft een lijst gepubliceerd met de vergroeningswerken die gepland staan. Het gaat om:

  • kruispunt van de Steenweg op Bergen met de Doverstraat: ontharding van de zones met gemarkeerde strepen en aanleg van een regentuin.

  • kruispunt van de Veeartsenstraat met de Frankrijkstraat: vergroting van twee boomkuilen, verwijderen van de halve maanvormige hindernissen en verplaatsing van de fietsbogen.

  • as Bossaert - Sermon - Laken: vervanging van de dolomiet door vruchtbare aarde en planten + ontharding van duizend vierkante meter asfalt.

  • Etterbeeksesteenweg (tussen de brug van de Wetstraat en de spoorbrug): ontharding, beplanting van de berm (vijf nieuwe bomen) en aanleg van een regentuin.

  • Paul Hymanslaan (Tomberg): ontharding van de betegelde strook + aanplantingen.

  • Kruising E40 - Roodebeeklaan (MIVB-halte Goddelijke Zaligmaker): groenzone en extra biodiversiteit.

  • Kruising E40 - Plejadenlaan - Sterrebeeldenlaan (aan de MIVB-halte Plejaden): groenzone en extra biodiversiteit.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?