Zicht vanuit het atomium op de heizelvlakte en het Koning Boudewijnstadion: hier moet het NEO-project verrijzen

| Zicht vanuit het atomium op de Heizelvlakte en het Koning Boudewijnstadion: hier moet het Neo-project verrijzen.

Brussels Gewest voert opnieuw openbaar onderzoek naar bestemmingsplan Neo

© Belga
19/06/2023

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft op 5 juni 2023 een nieuw en vierde openbaar onderzoek opgestart naar het controversiële Neo-project op de Heizelvlakte. Plannen voor het stedenbouwkundig project, dat onder andere een congres- en een winkelcentrum op de Heizelvlakte wil doen verrijzen, werden al drie keer vernietigd door de Raad van State. De sociale partners en het Interregionaal Platform voor Duurzame Economische Ontwikkeling zijn niet te spreken over de opstart van weer een nieuw openbaar onderzoek.

Het NEO-project is een controversieel stedenbouwkundig project van de stad Brussel op de Heizel, met het oog op het verhogen van de internationale uitstraling van de hoofdstad. Onder andere een congrescentrum en een nieuw winkelcentrum worden gepland. Eerdere versies van de plannen voor het Neo-project werden telkens vernietigd door de Raad van State: in 2015, 2017 en 2020.

Openbaar onderzoek

Het vierde onderzoek naar de wijziging van het Gewestelijke Bestemmingsplan voor het project op de Heizelvlakte werd opgestart op 5 juni 2023 en zal duren tot 3 augustus. Het volledige document is terug te vinden op www.perspective.brussels.

De betrokken organisaties reageren ontgoocheld over het nieuwe onderzoek. Volgens het Interregionaal Platform voor Duurzame Ontwikkeling heeft de regering geen respect voor de stedelijke democratie. "Ondanks de tegenstand en op minder dan een jaar van de deadline blijft de Gewestregering doorgaan met een wijziging van het Gewestelijke Bestemmingsplan, dit enkel en alleen om het beruchte winkelcentrum mogelijk te maken", zegt het platform, dat zowel de buurtbewoners, vakbonden als werkgeversorganisaties vertegenwoordigt.

Gebrekkige communicatie

Het platform hekelt het gebrek aan communicatie. "De Gewestregering heeft niet of slechts in de luwte gecommuniceerd over de opstart van een nieuw openbaar onderzoek", meent het platform. De regering wil het Gewestelijk Bestemmingsplan wijzigen om de Heizelvlakte om te dopen naar een Gebied van Gewestelijk Belang (GGB). "Dat is zoals de doos van Pandora openen. Met een GGB is er geen Milieueffectenrapport meer noodzakelijk en kan eigenlijk alles gebeuren met het gebied", zegt Julie Huntz van de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO).

Het platform uit ook kritiek op de merkwaardigheid van de timing voor de burgerconsultatie. "De consultatie vindt tijdens vakanties plaats", zegt Sophie Heuskin van de Franstalige werkgeversorganisatie UCM. "De garanties voor de openbaarheid van het onderzoek, die op dit moment al ontoereikend zijn, vereisen dat meer dan de helft van het onderzoek buiten de officiële schoolvakantie plaatsvindt." De wijziging van Franstalige schoolvakantie is nog niet opgenomen in het Belgisch staatsblad en de regering zou zich hierop baseren. "Maar ook de Nederlandstaligen moeten evenveel tijd krijgen om deel te nemen aan de consultatie. De regering trekt zich hier niets van aan en gaat door", duidt Huntz.

"Het is ondertussen de vierde keer dat het Neo-project onderzocht wordt. Nochtans is weinig van de problematiek uit vorige plannen opgelost", zegt Heuskin. "De aanpassingen aan het Gewestelijke Bestemmingsplan geven daarbovenop geen enkele garantie op de mobiliteitsproblemen die gepaard gaan met het Neo-project."

Mobiliteitsproblemen

Uit vorige consultaties bleek dat het Neo-project 13,3 miljoen bezoekers per jaar zou aantrekken, waarvan 9,6 miljoen enkel door het shoppingcentrum. Dat zou leiden tot de helft meer opstoppingen op de omliggende wegen. Het platform zegt ook weinig zekerheid te hebben over de uiteindelijke vorm van het project. "Ik heb de indruk dat de regering weinig communiceert en er alles aan wil doen om alle mogelijke opties open te houden. Een gewone burger kan het document onmogelijk doorgronden en er is ook geen samenvattende tekst beschikbaar", meent Heuskin.

Om die redenen eist het platform meer transparantie over de genomen verbintenissen en gereserveerde bedragen voor het project, en wil het dat de inrichting herbedacht wordt.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni