| De 'Oproep tot Openbare Afbraak van het Ding' op het Zaterdagplein. Buurtbewoners roepen passanten op om mee te helpen het kunstwerk op het plein af te breken op donderdag 16 augustus

Buurtbewoners gaan kunstwerk van Stad Brussel afbreken

SDS
© BRUZZ
26/07/2018

Binnenkort is het over en uit met de 'streelrivier' op het Zaterdagplein. Tenminste, als het van de misnoegde buren afhangt. Die waren van meet af aan niet te spreken over het kunstwerk met de oranjerode panelen, en zeggen het nu het over drie weken af te willen breken.

Een rood aanplakbiljet, zeer gelijkend op officiële bekendmakingen van stedenbouwkundige vergunningen, kondigt de afbraak aan. “De bewoners hebben niks tegen kunst, niks tegen installaties die iets zinnigs zeggen en niks tegen een subtiele herinnering aan het feit dat ooit de Zenne door Brussel liep”, laat schrijver Lucas Catherine weten, een van de auteurs van het verzet. “Tactile River daarentegen beantwoordt aan geen enkele van deze criteria.”

De glasstrook met blauwe LED’s in het midden van de ‘catwalk’ van het kunstwerk verbeeldt de Zenne, en die stroomde immers nooit over het Zaterdagplein. Iemand spoot ergens in de afgelopen dagen de wellicht cynisch bedoelde tekst 'Cry me a River' op de glasplanelen. (Lees verder onder de foto)

Zaterdagplein TactileRiver

| 'Cry me a River', schreven onbekenden over de 'waterpartij' van de kunstinstallatie. In oranje letters staat er ook 'Vrije ruimte voor iedereen'.

Maar de buurtbewoners vonden meer redenen om de installatie te willen slopen.

Ze zijn verbolgen over de lelijkheid van 'het Ding’. Daarenboven verspert het de toegang voor leveranciers en brandweer, en betekent het een grote hindernis voor fietsers, voetgangers en rolstoelgebruikers. Twee weken geleden sprayden onbekenden daarom een guerrilla-fietspad op de TactileRiver.

Sperperiode

“Nog veel erger is de politieke slapte die het onding uitstraalt. Het is er gekomen met de immer glimlachende goedkeuring van politici als Els Ampe (Open VLD), Marion Lemesre (MR) en David Weytsman (MR)”, klinkt het burenmanifest.

De Stad betaalde 50.000 euro voor de TactileRiver, een flink deel van de totale kostprijs. “Dat de installatie er zo belabberd uitziet komt onder meer door de tijdsdruk”, klinkt het bij de activisten. “De opening van ‘Tactile River’ moest nog net kunnen voor de sperperiode voor de gemeenteraadsverkiezingen van kracht werd voor politici.” Voor de boze buren staat het ‘Ding’ symbool voor “de pretparkpolitiek die gevoerd wordt rond de piétonnier.”

Reactie Ampe

"De streelrivier is de voorbije dagen gevandaliseerd door de tegenstanders ervan", reageert Els Ampe, schepen van Openbare Werken bij BRUZZ. "Dat is erg triest voor de handelaars die met dit tijdelijke kunstwerk nieuw leven willen blazen in het plein en de Lakensestraat. De handelaars worden daarin ondersteund door de Stad Brussel, want zonder hen was het Zaterdagplein nog steeds een verlaten en verwaarloosde plek."

"In het najaar wordt een definitief plan opgemaakt voor het plein, want nu zijn er niveauverschillen tussen de trottoirs en de afgesloten weg", gaat Ampe verder. "Bomen en trottoirs blijven onaangeroerd, maar bedoeling is wel om alles op één niveau te brengen zodat het Zaterdagplein ook een echt plein wordt."

jefOPINIE Tactil River BRUZZ ACTUA 1623

Het kunstwerk in z'n originele staat.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel-Stad , Stedenbouw , Samenleving , Zaterdagplein , Benoît Van Innis , Els Ampe , Marion Lemesre , Lucas Catherine

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni