De abdij van Vorst, met het Sint-Denijsplein en de fabriek van Audi Vorst.

| De abdij van Vorst, met het Sint-Denijsplein op de voorgrond en de fabriek van Audi Vorst linksboven.

Gewest gunt Vorst 4 miljoen euro voor heraanleg Sint-Denijsplein

TDN
© BRUZZ
24/11/2021

Het centrum van Vorst ondergaat de komende jaren een grondige gedaanteverwisseling. Niet alleen de oude abdijsite, maar ook het aanpalende Sint-Denijsplein wordt door het gemeentebestuur onder handen genomen. Het wordt een autoluwe en eengemaakte ontmoetingsplek, met veel groen, banken en ook een speelfontein. Het Gewest geeft daarvoor een subsidie van 4 miljoen euro. Ook voor de Sint-Denijskerk liggen renovatieplannen klaar.

Nu het prachtige art-decogemeentehuis van Vorst in een gloednieuw jasje steekt moet ook de directe omgeving volgen. Daarom zijn er al een tijdje plannen om het hart van Vorst, met de Brusselsesteenweg, het Sint-Denijsplein en de Neerstalsesteenweg, volledig te herzien van gevel tot gevel. Daarnaast is er ook nog het belangrijke renovatieproject rond de abdij van Vorst.

Eengemaakte ontmoetingsplek

Terwijl Aby – het nieuwe cultuurcentrum op de abdijsite – al zijn vergunning beet heeft krijgen ook de plannen voor het Sint-Denijsplein stilaan vorm. Dat plein heeft veel potentieel als ontmoetingsruimte, maar om die functie te activeren is een heraanleg nodig van de nu redelijk grijze vlakte. Het openbaar onderzoek daarrond, dat 109 bezwaarschriften verzamelde, is intussen afgerond. Naar verwachting wordt rond de overgang naar 2022 een vergunning afgeleverd.

De plannen moeten van het Sint-Denijsplein opnieuw een groot geheel te maken. Nu lijkt het voorplein, waarop de dinsdagavondmarkt doorgaat, afgescheiden van het hoofdplein, maar die twee vlaktes moeten naadloos in mekaar overlopen. Daardoor verdwijnt het prieel, al zoekt de gemeente Vorst daar wel nog een oplossing voor. Het voorplein, dat eigenlijk het Sint-Denijsplein en de abdij verbindt, krijgt zijn patrimoniaal grandeur terug.

"We willen van hartje Vorst een aangename plek maken"

schepen Esmeralda Van den Bosch (Groen)

Brussel Kiest 2018 Groen Vorst Esmeralda Van den Bosch plaats 12

De facelift gaat gepaard met belangrijke verkeersaanpassingen. Zo zal het Sint-Denijsplein zijn functie als rotonde verliezen: auto’s zullen er niet meer helemaal rond kunnen rijden. Er komen twee filters (inrichtingen die gemotoriseerd verkeer weren maar andere modi doorlaten, red.), eentje aan de kruising van de Stationsstraat met het Sint-Denijsplein, en eentje aan de kruising van de Neerstalsesteenweg.

Het doorgaand verkeer wordt vanuit de Stationsstraat meteen naar de Korporaal Trésigniesstraat geleid. Enkel op één arm van het Sint-Denijsplein is er plaatselijk autoverkeer en parkeergelegenheid voorzien.

20 km/u

Omdat er dus een autoweg verdwijnt kan het voorplein ook fysiek aansluiting vinden met het Sint-Denijsplein. Dat laat ook toe om het plein van gevel tot gevel opnieuw in te richten tot een groot oppervlak zonder borduren. In de omliggende straten zal bovendien een maximumsnelheid van 20 km/u gelden. Door de auto te weren, komt er meer plaats voor actieve weggebruikers én en groen.

Er verdwijnen weliswaar ruim honderd parkeerplaatsen, maar de gemeente hoopt die vlakbij te compenseren. Ze denkt aan een parking op een terrein tussen het gemeentehuis en de sporen, een parking op de Brits Tweedelegerlaan of op een akkoord met Audi Brussels. De autoproducent heeft er een doorgaans lege parkeertoren in de buurt. Die wordt soms al gebruikt voor concerten in Vorst Nationaal.

PLANNEN_SINT-DENIJSPLEIN_VERKEER

| De verkeerswijziging op kaart. Onderaan worden nog in tweerichtingsverkeer auto's toegelaten. De andere straten rond het Sint-Denijsplein verdwijnen en worden mee opgenomen in het heraangelegde plein.

De subsidie van het Gewest, die werd toegekend in het kader van mobiliteitsplan Good Move, beoogt de omvorming van de vrijgekomen ruimte tot ontspannings- en ontmoetingsruimte. Er zullen schaduwrijke bomen aangeplant, regentuinen en een speelfontein aangelegd en bankhoekjes en terrassen ingericht worden. De gemeente wil op het Sint-Denijsplein bovendien sport- en spelactiviteiten, markten en andere evenementen laten doorgaan. De heraanleg moet ook nieuwe handelaren aantrekken.

“Ons doel is om van het hartje van Vorst een aangename plek te maken om elkaar te ontmoeten, cultuur te ontdekken, te winkelen, te spelen, te flaneren en te genieten van een drankje op het terras,” zegt schepen van mobiliteit Esmeralda Van den Bosch (Groen). “Het gebied zal voor de bewoners toegankelijk blijven via een gewijzigd verkeersplan. Ook het tram- en busverkeer zal worden verbeterd.”

SIMULATIE_SINT-DENIJSPLEIN

| Simulatiebeeld van de toekomstige ontmoetingsruimte op het voorplein aan de ingang met Aby.

Minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) juicht de ingrepen toe. “Dankzij een aangepast circulatieplan wordt de buurt aangenamer, veiliger en leefbaar, en krijgen de buurtbewoners en de Vorstenaars de openbare ruimte terug. Ik ben blij dat we deze ambitieuze plannen voor het Sint-Denijsplein financieel kunnen ondersteunen.”

Vanaf mei 2022

Zodra de vergunning binnen is, kunnen de werken van start gaan. De gemeente rekent erop dat in mei 2022 kan aangevat worden met de vernieuwing van de tramsporen. Op een jaar tijd zou het centrum van Vorst volledig herdaan zijn. Inclusief het ontwarren van de rommelige Brusselse- en Neerstalsesteenweg, onder meer om de doorstroom van het openbaar vervoer te bevorderen.

Vorst maakt in een verwant project de Neerstallewijk autoluw. De gemeente heeft nadien nog renovatieplannen voor de prachtige, maar verborgen gotische Sint-Denijskerk, die een zeldzaam grafmonument van de 12e eeuw bewaart. Daarvoor moet de vergunningsaanvraag weliswaar nog ingediend worden.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Vorst , Stedenbouw , Mobiliteit , heraanleg Sint-Denijsplein , openbare ruimte , Esmeralda Van den Bosch , Elke Van den Brandt , Aby , Abdij van Vorst , Sint-Denijsplein , Neerstalsesteenweg

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni