Groen licht voor aangepaste vernieuwingsplannen Marguerite Durasplein

© Belga
19/01/2023

Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet bevestigt donderdag dat het Brussels Gewest een stedenbouwkundige vergunning aflevert voor de aangepaste vernieuwingsplannen van de Marguerite Durasplein.

In 2021 diende de dienst groene ruimte van de Stad Brussel een bouwaanvraag in voor de heraanleg van het Marguerite Durasplein, maar Smet wees die af wegens te weinig ambitieus.

In de aangepaste plannen wordt het centrale deel van de Marguerite Durasplein heringericht als een wandelas met groene zones en lange banken. In de groene zones wordt ruimte voor verschillende stedelijke functies voorzien zoals een speelzone, een hondenzone en ontspanning.​

​In vergelijking met het oorspronkelijk ingediende project verdwijnen de dwarse parkeerplaatsen langsheen de Timmerhoutskaai en de Schuitenkaaien. Die vorm van parkeren wordt in de voorgestelde nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening niet meer toegestaan. Daar waar fietsers in het oorspronkelijke project samen met de voetgangers door het park werden gestuurd wordt deze parkeerstrook vervangen door een breed tweerichtingsfietspad van 3.5 meter en een strook regenwatertuinen of klimaatborders van circa 2 meter.

Daarnaast is er ook meer aandacht voor waterdoorlaatbaarheid en worden nieuwe bomenrijen geplant tussen de bestaande parkeerplaatsen aan de gevelruimte in de Timmerhoutskaai, de Schuitenkaaien, de Steenkoolkaai en de Kalkkaai.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie