Gunstig advies voor heraanleg Marguerite Durassquare

© BRUZZ
03/12/2021

Tot en met 28 oktober liep een openbaar onderzoek naar de ingediende vergunningsaanvraag voor de herontwikkeling van de Marguerite Durassquare in de Kaaienwijk. Afgelopen dinsdag kwam de overlegcommissie van de Stad Brussel samen die een advies moest formuleren. Het advies is gunstig, maar onder bepaalde voorwaarden.

De overlegcommissie vraagt onder andere om de dwarsparkeerplaatsen langs de Timmerhoutkaai te vervangen door een uitbreiding van het park met meer groen en fietsinfrastructuur. Ook wil ze dat er bomenrijen toegevoegd worden tussen de parkeerplaatsen aan de kant van de gebouwen. Daarnaast zou het pleintje op de Varkensmarkt en langs de Locquenghienstraat (tussen de Baksteenkaai en de Brandhoutkaai) moeten worden geïntegreerd zodat de fiets- en voetgangerscontinuïteit behouden blijft.

Het studiebureau moet nu de gewijzigde plannen indienen. Als het dossier is ingediend, wordt al dan niet een bouwvergunning verleend.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni