© KH/BRUZZ | De omvorming van de WTC-torens tot ZIN is een van de vele (private) projecten in de Noordwijk

Grondige make-over op komst voor ruime omgeving Noordwijk

ADD
© BRUZZ
18/01/2022

De Manhattan-, Brabant-, Masui, Sint-Rochus- en Sint-Lazaruswijk – verspreid over Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek en Brussel – zullen een ingrijpende metamorfose ondergaan. Het Brussels planningsbureau Perspective.brussels start overlegrondes met bewoners en verschillende sectoren om tot een gedeelde visie te komen over dit stuk Brussel.

In 2018 kreeg Perspective.brussels, dat instaat voor de ruimtelijke planning in het gewest, van minister-president Rudi Vervoort (PS) en de staatssecretaris voor Stadsontwikkeling Pascal Smet (One.brussels-Vooruit) de vraag om een diagnose uit te werken voor het zogeheten 'Territorium Noord'. Die moet uitwijzen waar het gebied de komende jaren nood aan heeft. In het gebied lopen al verschillende plannen van de overheid en initiatieven van de privésector. Doel is nu dus tot een gedeelde visie te komen.

"Uit de diagnose van het gebied, gekenmerkt door de aanwezigheid van grote infrastructuren en doorsneden door meerdere stedelijke breuklijnen zoals het kanaal, de Kleine Ring en spoorlijnen, blijkt dat er nood is aan openbare voorzieningen, dat veel wijkbewoners in armoede leven en dat er grote uitdagingen bestaan qua veiligheid," klinkt het in een persbericht.

Opwaardering openbare ruimte

Op grond van de gestelde diagnose ziet Perspective.brussels vier grote uitdagingen. "De band tussen de verschillende wijken moet hersteld worden en de openbare ruimten opgewaardeerd. Daarnaast is het van belang de wijken aan te passen aan de hedendaagse milieu- en klimaatvereisten. Meer diversiteit in de aanwezige activiteiten en in de economische dynamiek dringt zich op, en de leefbaarheid en de veiligheid moeten verbeteren.

Van 18 januari tot 6 maart wordt nog een publieke raadpleging georganiseerd om de visie op de evolutie van deze wijk verder te verfijnen. "In de bevragingen zullen meerdere concrete thema’s aan bod komen: Hoe kunnen we de gebouwen in de wijk verbeteren? Welke grote problemen zien bewoners en gebruikers in de verschillende zones van het gebied? Waarmee kunnen we de leefbaarheid verbeteren?"

Op 16 februari volgt eveneens een informatievergadering voor omwonenden en belangstellenden.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie