1737 HeyvaertPark komt hier Abou Zeid

| De Heyvaertwijk met de handel in tweedehands auto's.

Hervorming van Heyvaertwijk neemt nieuwe horde

© Belga
24/06/2021

De Brusselse regering heeft dinsdag het ontwerp voor de inrichting van de Heyvaertwijk (richtplan van aanleg - RPA) in tweede lezing goedgekeurd. De tekst wordt eerst nog aan de Raad van State voorgelegd, waarna de definitieve goedkeuring volgt.

De Heyvaertwijk ligt aan de rand van het Brusselse stadscentrum. Ze wordt begrensd door de Kleine Ring. Het is van oudsher een plaats waar intensief gehandeld wordt in voertuigen, met daarnaast ook veel slachthuizen en beenhouwerijen. BRUZZ schreef eerder uitgebreid over de problemen die industrieën met zich meebrengen voor de wijk.

Het hoofddoel van het stadsproject is om te zorgen voor een harmonieus evenwicht tussen de productieactiviteiten en de woonfunctie. Een functionele mix is immers noodzakelijk om vorm te kunnen geven aan een duurzame en inclusieve stad. Zo stelt het project voor om in de wijk ruimte voor economische activiteiten te behouden, maar daarnaast ook (onder meer sociale) woningen te bouwen en nieuwe groene ruimten aan te leggen.

Verder stuurt het project aan op voorzieningen van collectief belang, zoals het culturele project dat de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) ontwikkelt op de site aan de Manchesterstraat.

Gemengd, duurzaam en inclusief

Daarnaast is het de bedoeling om de kwaliteit en de kwantiteit van de openbare ruimte te versterken door het opmerkelijke karakter van de industriële gebouwen en de aanwezigheid van het kanaal tot hun recht te laten komen. Dat wordt concreet uitgewerkt met een netwerk van doorlaatbare openbare ruimten die steunen op de landschapskwaliteiten van de wijk. Om de biodiversiteit te verhogen zal een nieuw park het park aan de Ninoofsepoort verbinden met de site van de Slachthuizen.

"De ambitie van het stadsproject voor Heyvaert bestaat erin te steunen op de geschiedenis en de sterke identiteit van de wijk om haar te laten evolueren tot een levendig, gemengd, duurzaam en inclusief gebied. Naast de voorstellen in verband met de bebouwing, de openbare ruimte en de stedelijke functies stelt het door de regering goedgekeurde RPA dan ook voor om de bouw van sociale woningen te bevorderen", verklaart minister-president Rudi Vervoort.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni