1708 Ninoofsepoortpark-11

| Het Ninoofsepoortpark bevindt zich in het centrum van het te ontwikkelen gebied.

Invulling van buurt rond Ninoofsepoort krijgt verder vorm

JP
© BRUZZ
12/01/2023

Een sportcomplex, driehonderd nieuwe woningen, handelszaken en andere voorzieningen: de omgeving van het park aan de Ninoofsepoort wordt verder onder handen genomen. Een eerste versie van het plan - het Richtplan van Aanleg Ninoofsepoort - is goedgekeurd door de Brusselse regering.

De Ninoofsepoort ligt gekneld tussen het Kanaal en de Kleine Ring tussen Brussel Stad, Molenbeek en Anderlecht. In 2019 vond een openbaar onderzoek plaats over het plan dat het de omgeving vorm geeft. Het park aan de Ninoofsepoort werd al aangelegd in het kader van dit plan.

Nu gaat de Brusselse regering verder het gebied rond het park vorm te geven. "Dit gebied heeft absoluut nood aan een totaalvisie om de bewoners een rustige en leefbare omgeving te kunnen bieden," verklaart Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS).

Het is de bedoeling om van dit stedelijke knooppunt een aantrekkelijke en veilige plek te maken. Dat gebeurt ten eerste met de groene ruimtes: het nieuwe park aan de Ninoofsepoort bestaat al, het park van de Kleine Zenne en het Pierronpark worden nog verbeterd.

Meer woningen

Ten tweede komen er meer woningen bij. Het gaat om driehonderd woningen in totaal, onder andere op een perceel bij het Vander Puttenstadion. Het gaat voor de helft om openbare woningen, waarvan een groot deel sociale woningen.

Ten derde zet het plan in op vrijetijdsbesteding. De sportinfrastructuur van het Vander Puttenstadion wordt gerenoveerd en uitgebreid, de tolhuisjes worden verbouwd tot horecazaken. Ook de kiosk in het park van de Ninoofsepoort wordt opgeknapt.

Tot slot zet het plan in op een vernieuwde mobiliteit met meer aandacht voor voetgangers en fietsers. Er zijn al enkele nieuwe voet- en fietspaden aangelegd.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni