| De aanwezige buurtbewoners en -comités aan de Ninoofsepoort.

'Kies voor water in plaats van beton': bewoners Ninoofsepoort misnoegd

AD
© BRUZZ
26/05/2023

Buurtbewoners van de Ninoofsepoort zijn niet tevreden met de herwerkte versie van het Richtplan van Aanleg (RPA) dat hun wijk opnieuw vorm moet geven. In plaats van extra woontorens en parkeergarages, pleiten ze voor een belevingscentrum rond water. “Deze wijk heeft veel behoeften, maar dit plan beantwoordt aan geen enkele daarvan."

De Ninoofsepoort ligt gekneld tussen het Kanaal en de Kleine Ring. In 2019 werd het eerste Richtplan van Aanleg voor de wijk op tafel gelegd. De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC), de instantie die Brusselse strategische plannen moet evalueren, leverde toen een negatief advies af omdat het volgens hen niet op maat van de buurt werd ontwikkeld. Momenteel loopt het openbaar onderzoek naar het tweede ontwerp, maar volgens buurtbewoners is er weinig vooruitgang.

'Nood aan groene ruimten'

Donderdagochtend namen ze ons mee op sleeptouw door de wijk, om te laten zien wat de impact van de herwerkte plannen op het terrein zal zijn. "Bewoners hebben nood aan positieve, collectieve voorzieningen, groene ruimten en kwalitatieve sociale woningen. Allemaal zaken die ontbreken in de herwerkte versie van dit plan”, zegt Benjamin Delori van BRAL, een stadsbeweging die ijvert voor een duurzaam Brussel.

“Het plan is om op deze leegstaande driehoek een project met drie woontorens van minstens vijftien verdiepingen neer te planten, terwijl de omgeving reeds totaal verzadigd is." Ook de ondergrondse parkeergarages die in het plan beschreven staan, zullen volgens de bewoners voor overlast en gevaarlijke verkeerssituaties zorgen.

Simulatiebeeld

| Een simulatiebeeld van het driehoekig perceel, met de drie geplande woontorens.

"Een RPA zou een positief instrument kunnen zijn, als het samen met burgers en buurtverenigingen wordt opgesteld”, zegt Delori. “Maar dit plan is achter gesloten deuren tot stand gekomen, zonder enige inspraak. Het is logisch dat het resultaat dan niet beantwoordt aan de werkelijke noden.”

“Als je niet in deze buurt woont of leeft, kan je ook niet beslissen wat deze buurt nodig heeft”, vindt ook regisseur en buurtbewoner Fien Troch. “Ik vind het hartverscheurend om te zien dat we eerst een groene ruimte hebben gekregen, en dat die nu teniet wordt gedaan door de financiële motivatie die erachter zit. Dit levert misschien geld op, maar het brengt niks op voor de wijk. Integendeel.”

Volgens de bewoners zal het plan er vooral voor zorgen dat de percelen serieus in waarde stijgen, doordat er veel grotere bouwvoluwes worden toegestaan. "Dit is gewoon een manier om bouwpromotoren aan te trekken", zegt Delori nog. "Maar is het niet de taak van de overheid om immobedrijven te reguleren in plaats van ze aan te moedigen?"

Park

De groene ruimte waar Troch het over heeft, is het park aan de Ninoofsepoort. Bij zonnig weer is het er steevast over de koppen lopen. “Maar achter de speeltuin in het park wil men nu opnieuw een baan trekken zodat er weer auto’s kunnen passeren", zegt Mohamed Benzaouia van Inter-Environnement Bruxelles. "Dat is gevaarlijk en bovendien is het park nu al niet groot. Alle groene ruimte die er is, hebben we broodnodig."

In plaats van extra gebouwen en beton, is er volgens de aanwezigen vooral nood aan activiteiten die de buurt samenbrengen. Wijkcomité PorteNinovePoort is bijvoorbeeld vragende partij om een belevingscentrum rond water te creëren aan de Ninoofsepoort - liefst in samenwerking met Vivaqua, Leefmilieu Brussel en het rioolmuseum.

Braakliggend terrein Ninoofsepoort

| Buurtbewoners willen graag een belevingscentrum rond water creëren op dit stuk terrein, dat al zo'n 20 jaar braak ligt.

Het gebied grenst aan de ondergrondse doorvoerkanalen van de Zenne en aan het Kanaal, maar ook het braakliggend perceel zou een waterrijke zone zijn. “Water zal de komende jaren alleen maar belangrijker zal worden in onze stad. Zo'n belevingscentrum kan Brusselaars informeren, je kan er een museum van maken, schoolbezoeken organiseren,..." De bewoners vermoeden ook dat de plek een belangrijke plek voor de biodiversiteit is in de stad, en betreuren dat daar nog geen onderzoek naar heeft plaatsgevonden.

Het openbaar onderzoek loopt nog tot 30 mei. Buurtorganisaties PorteNinovePoort, ADOPT (place de Ninove), CRU Anderlecht, La Rue, Buurthuis Bonnevie, ARAU, BRAL en Inter-Environnement Bruxelles roepen op om bezwaar in te dienen tegen de plannen.

Het kabinet van minister-president Rudi Vervoort wil nog niet reageren op het ontwerp van RPA. Het wijst erop dat het openbaar onderzoek nog loopt. "Als iedereen de tijd heeft gehad om zijn mening te uiten, zullen we alles in detail onderzoeken."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Anderlecht, Brussel, Sint-Jans-Molenbeek, Stedenbouw, Richtplan van aanleg, Ninoofsepoort

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni