Schets van mogelijke torens aan de Ninoofsepoort, met daarachter het park dat momenteel wordt aangelegd.

Negatief advies voor omstreden woontorens Ninoofsepoort

ADD
11/12/2019

De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC) heeft een negatief advies afgeleverd voor het Richtplan van Aanleg (RPA) dat de lijnen uitzet voor de ontwikkeling en invulling van het driehoekig scharnierpunt op de grens van Brussel, Molenbeek en Anderlecht. Daarmee komen ook de geplande woontorens aan de Ninoofsepoort op losse schroeven te staan.

In het strategisch plan stond het idee om drie woontorens te bouwen op een omstreden driehoekig terrein dat al jarenlang braak ligt op de grens van de gemeenten Anderlecht, Molenbeek en Brussel-Stad, en dat in handen is van bouwpromotor Besix. Dat plan kreeg op 5 december een negatief advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC). Dat is de instantie die Brusselse strategische plannen tegen het licht moet houden.

De precieze vorm van de gecontesteerde torens en de concrete invulling ervan werd in het afgevoerde plan niet nader bepaald. Het schept immers enkel het stedenbouwkundig kader waarin de torens zouden kunnen komen.

Er was enkel sprake van een maximale hoogte tot 90 meter. In totaal zou het om de ontwikkeling gaan van 30.000 vierkante meter woningen, waarvan een deel ook zou kunnen ingevuld worden als hotel. In de sokkel zou dan weer plaats zijn voor buurtwinkels en andere voorzieningen. Een ondergrondse parking zou een oplossing moeten bieden voor het stijgend aantal auto's.

'Heuglijk nieuws'

Maar het project is, volgens de GOC, niet op maat van de buurt. De Commissie schaart zich zo achter de vele stadsverenigingen en comités die zich al jaren mobiliseren voor een meer geschikte invulling van de driehoek. "De Commissie dringt erop aan om van de aan de torens gewijde locatie een openbare ruimte te maken in plaats van een privéruimte", staat onder meer in het advies.

Bij stadsvereniging Bral zijn ze alvast opgetogen met het advies van de Ontwikkelingscommissie. "We zijn ervan bewust dat het negatief advies niet echt bindend is, en dat de regering alsnog haar ding kan doen, namelijk in zee gaan met bouwpromotor Besix, maar het biedt toch een heel waardevolle morele steun aan de verschillende partijen", zegt Steyn Van Assche van Bral.

"Er is geen enkele gefundeerde reden die de komst van woontorens verantwoordt. We hopen dat de Brusselse regering, en met name Rudi Vervoort (PS), rekening houdt met het advies", aldus Van Assche.

Niet definitief

Het advies dat de GOC afleverde is niet bindend. Indien de Brusselse regering een duidelijke verantwoording kan presenteren, of de beweegredenen en motivatie voor dit project kan staven, kan het plan alsnog worden goedgekeurd.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Anderlecht , Brussel-Stad , Sint-Jans-Molenbeek , Stedenbouw , Ninoofsepoort , woontoren

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni