RPA Wetstraat hoogbouw zicht koningsstraat

| RPA Wetstraat hoogbouw: zicht Koningsstraat

‘Lagere torens en meer openbare ruimte in de Wetstraat’

YH
© BRUZZ - Belga
21/11/2020

Minister-President Rudi Vervoort (PS) herziet het Richtplan van Aanleg over de Wetstraat na de opmerkingen van de Gewestelijke Ontwikkelingscommisie. Die vraagt onder meer om de hoogte van de gebouwen te verlagen.

In de oorspronkelijke versie die na een eerste lezing werd goedgekeurd door de Brusselse regerering, voorziet het richtplan van aanleg (RPA) ‘Wet’ in de bouw van 185.000 m² aan woningen, drie hectare openbare ruimte en een aanzienlijk aandeel “lokale en grootstedelijke voorzieningen”. Concreet zouden er tot veertien torens gebouwd kunnen worden, vijf ervan met een hoogte tot 120 meter en één met een hoogte tot 155 meter.

Het RPA borduurt voort op de plannen van Christian de Portzamparc uit 2008. Deze Franse architect wou het huidige 'canyon'-effect van de Wetstraat verminderen door hoger te bouwen en meer groen en open ruimte te voorzien tussen de gebouwen.

Het voorbije jaar hebben verschillende buurtcomités en ook de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen hun bezorgdheden geuit. Ze deden dat in het kader van een openbaar onderzoek, dat vorig jaar plaatsvond. Vooral de hoogte van de torens, de dichtheid van de buurt, de sociale mix en de openbare ruimte bleken de verschillende actoren zorgen te baren.

De crisis die we meemaken en de doorbraak van telewerk die daarvan het gevolg is, worden soms aangegrepen om een sceptisch beeld te schetsen over de toekomst van de kantoren, maar het is te vroeg om zulke conclusies te trekken

Rudi Vervoort (PS), Brussels minister-president

Minister-president Rudi Vervoort (PS)

Een project voor alle burgers

En zopas heeft ook de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC) een advies uitgebracht. Perspective.brussels, het kenniscentrum dat zich bezighoudt met de territoriale ontwikkelingsstrategie voor het Brussels gewest, heeft inmiddels kennis van dat advies genomen. In een reactie zegt minister-president Rudi Vervoort gehoor te geven aan de bekommernissen door een deel van de plannen opnieuw onder de loep te nemen.

Zo wil Vervoort op gebied van openbare ruimte meer plaats bieden voor de actieve weggebruikers. Daarnaast kan de hoogte van de gebouwen verlaagd worden om de mogelijke impact op gebied van bezonning en wind op de omliggende wijken te beperken. Tenslotte wil Vervoort het aandeel sociale woningen in de Europese wijk opdrijven naar 15%.

Rudi Vervoort zegt naar een project te streven dat “zinvol is voor alle burgers”. De Brusselse regering zal het bijgewerkte plan binnenkort onderzoeken. “Het hoofddoel van dit grootschalige stadsproject voor het Brussels gewest bestaat erin de leefomgeving en de openbare ruimte te verbeteren, huisvesting te creëren en dus vooral een sociale en functionele mix tot stand te brengen in dit stadsdeel dat er na de kantooruren grotendeels verlaten bijligt,” staat te lezen in een persbericht dat verstuurd werd door het kabinet Vervoort.

RPA Wetstraat hoogbouw zicht square Leopold II jubelpark

| RPA Wetstraat hoogbouw: zicht Square Leopold II Jubelpark

De doorbraak van telewerk

“We zijn er ons uiteraard van bewust dat de visie op de stad tussen 2008 en vandaag geëvolueerd is. Dat heeft het Gewest ertoe aangezet om de eerder genomen beslissingen in verband met de bebouwde ruimte en de dichtheid naar beneden toe bij te stellen. Niemand trekt echter de stedelijke mix die het richtplan van aanleg beoogt in te voeren, in twijfel”, laat minister-president Rudi Vervoort verstaan.

Sceptici zagen in het richtplan van aanleg een instrument dat de ontwikkeling van hoge kantoorgebouwen mogelijk moet maken. Onterecht, vindt Rudi Vervoort. “Ik wil er toch op wijzen dat de voorgestelde verdichting betrekking heeft op woningen, voorzieningen en lokale handel. De kantoordichtheid zal net verlagen”, reageert Rudi Vervoort. “De crisis die we vandaag meemaken en de doorbraak van telewerk die daarvan het gevolg is, worden soms aangegrepen om een sceptisch beeld te schetsen over de toekomst van de kantoren, maar ik denk persoonlijk dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken”, aldus Vervoort.

RPA Wetstraat hoogbouw warandepark 2

| RPA Wetstraat: hoogbouw Warandepark

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel-Stad , Stedenbouw , Wetstraat , minister-president , Rudi Vervoort , perspective.brussels , gewestelijke ontwikkelingscommissie , sociale woningen , Europese wijk , kantoren Europese wijk

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni