Pad 5 Claire Lieven Soete Ninoofsepoort BRUZZ ACTUA 1699

| Het bewuste perceel aan de Ninoofsepoort: al ruim 20 jaar een bouwput, die gaandeweg tot een stadsmoeras uitgroeide.

Ninoofsepoort: bekendste bouwput van Brussel verkocht

Kris Hendrickx
© BRUZZ
30/08/2021

Besix heeft de bekendste bouwput van Brussel verkocht aan de promotoren Alides en Ion. De nieuwe eigenaars willen aan de Ninoofsepoort de "kwalitatieve woningen bouwen waar Brussel als demografisch boomende stad naar snakt". Het is nu wachten op de Gewestplannen voor de plek.

Aan de Ninoofsepoort, op een stedelijk knooppunt tussen kanaal en Kleine Ring en tussen Brussel-Stad en Molenbeek, ligt al ruim 20 jaar een bouwput. Het zijn de fundamenten van een complex dat bouwbedrijf Besix er ooit wou neerplanten. Toen de kandidaat-gebruiker (de Franse Gemeenschap) afsprong, stopte het bedrijf meteen ook met de werken. De bouwput groeide in de loop der jaren uit tot een soort stadsmoeras en sluikstort.

De voorbije jaren kwam het perceel vooral in het nieuws omdat het Gewest er torengebouwen tot 90 meter wou mogelijk maken. Dat stond zo in het ontwerp voor het nieuwe richtplan van aanleg (RPA) voor de site. Dat plan van het Gewest stootte op protest van bewoners, maar ook van de gewestelijke ontwikkelingscommissie, die een negatief advies gaf voor het RPA.

Verkocht

Besix besloot dan maar het perceel te verkopen. Die transactie is ondertussen rond, vernemen we. Het Gentse familiebedrijf Alides en promotor Ion ‘nemen de positie van Besix over’, zoals dat in het jargon heet. Dat houdt in dat dat de twee promotoren de aandelen overkopen in de nv Nautea, een dochteronderneming van Besix die eigenaar is van het perceel en was opgericht voor die specifieke locatie.

Alides is onder meer actief in de Europese wijk waar het ontwikkelaar is van het Copernicus in de Wetstraat, van Montoyer 34 en het EFTA-gebouw in de Jozef II-straat. Ion is onder meer bekend als ontwikkelaar van de Antwerpse Boerentoren.

"De RPA-gebieden zijn dé plekken waar Brussel nog kan groeien"

Sven De Bondt (Alides)

“Het is onze ambitie om als joint venture op de site Nautea/Ninoofsepoort kwalitatieve woningen te realiseren waar Brussel als demografisch boomende stad naar snakt”, zegt head of development Sven De Bondt. “De site aan Ninoofsepoort heeft zeer veel kwaliteiten en biedt kansen voor een kwalitatief project: aan het kanaal, dicht bij het centrum met veel mogelijkheden qua openbaar vervoer. En de RPA-gebieden zijn dé plekken waar Brussel nog kan groeien.”

De ontwikkelaar beseft naar eigen zeggen ook dat het geen evident dossier is en dat er nog veel overleg zal nodig zijn voor het project ook kan gebouwd worden. “De bal ligt nu sowieso in het kamp van de Brusselse regering, die een RPA moet opstellen.” Die Brusselse regering liet eerder al weten dat de gebouwen op die plek 40 procent lager zouden moeten worden.

Hoe het woonproject er precies zal uitzien, kan De Bondt dan ook nog niet zeggen. Het bureau Buur, dat eerder al eens een masterplan voor de zone van de Ninoofsepoort opstelde, is bezig aan een verkennende missie. “We denken na over volumes, mobiliteit, doorsteken en zichten, de klassieke zaken bij zo’n project,” aldus De Bondt.

"De burgerparticipatie werd totnogtoe steevast tot het strikte minimum beperkt"

Thérèse Hanquet (Comité PorteNinovePoort)

Het burgercollectief PorteNinovePoort is ondertussen geen vragende partij voor een groot woningproject op die plek. "We hebben verschillende pistes naar voor geschoven voor openbare functies," legt Thérèse Hanquet uit. "Dat kan een uitbreiding van het Ninoofsepoortpark zijn, een zwembad - al dan niet openlucht - , een muziekauditorium of een soort Technopolis dat deels ondergronds zit en boven nog plaats overhoudt voor openbare ruimte."

Uitzicht voor iedereen

Ook de gewestelijke onwikkelingscommissie, die bestaat uit 'onafhankelijke experts aangeduid door de Regering' vroeg eerder al om te focussen op openbare ruimte. In het negatieve advies klinkt dat als volgt: "De Commissie herhaalt dan ook dat zij gekant is tegen de realisatie van hoogbouw op de driehoek en pleit ervoor om daar een openbare ruimte te creëren die de uitzichten op het kanaal ten voordele van iedereen valoriseert." De Commissie vraagt ook om een minimumaantal sociale woningen vast te leggen.

Desondanks vreest Hanquet dat de Brusselse regering de buurt nu opnieuw voor voldongen feiten zal stellen. "De burgerparticipatie werd totnogtoe steevast tot het strikte minimum beperkt."

rpa ninoofsepoort

Schets van de torens die mogelijk waren binnen het eerste ontwerp van RPA, dat een negatief advies kreeg.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Sint-Jans-Molenbeek, Stedenbouw, Ninoofsepoort, Besix, Alides, RPA

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni