20180830 Anderlecht kanaal woonboten Biestebroekkaai

| De wijk rondom de Biestebroekkaai wordt herontwikkeld.

Ontwerpfase publieke ruimte Biestebroekwijk van start

TRO
© BRUZZ
12/02/2021

De publieke ruimte in de Biestebroekwijk wordt heringericht. De wijk, die in volle ontwikkeling is, krijgt zelf ook zijn zegje in het proces. Studiebureau ORG - Bureau Bas Smets voert de studies uit.

De laatste jaren werden er verschillende nieuwbouwprojecten voltooid in de Biestebroekwijk, die in het verleden voornamelijk bezet werd door industriepanden. De bedoeling is dat de wijk op termijn industrie- en woonfuncties combineert. Zo moeten er ook nieuwe scholen, handelszaken en voorzieningen verrijzen. Het stadsvernieuwingsproject moet de zone aan het kanaal Brussel-Charleroi doen heropleven.

Om de situatie voor nieuwe bewoners aangenaam te maken, moet ook de publieke ruimte in de volledige Biestebroekwijk worden herbekeken. Dat betekent onder meer dat er veel hoogwaardige groene ruimte moet bijkomen. Het federale ontwikkelingsfonds Beliris is verantwoordelijk voor die laatste ontwikkeling.

Beliris huurt nu Studiebureau ORG - Bureau Bas Smets in om te bestuderen hoe die herontwikkeling van de publieke ruimte het best kan gebeuren. Een burgerparticipatiefase maakt ook onderdeel van die studie uit.

370.000 euro

Concreet gaat het om de Pierre Marchantstraat en het Klein-Eiland, de herinrichting van bestaande straten, het park langs de Grondelsstraat en de herinrichting van de kades van de dokken om ze voor iedereen toegankelijk te maken en de relatie met het kanaal te versterken.

"Het ontwerp zal het gebied en zijn erfgoed opwaarderen, groene ruimtes integreren, ontmoetingsplekken creëren en actieve mobiliteit stimuleren," meldt Beliris in een persbericht. "Het zal de cohesie en sociale diversiteit versterken, verplaatsingen optimaliseren en de levenskwaliteit garanderen."

De studie moet in de loop van 2021 zijn afgerond en is gebudgetteerd op 370.000 euro.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni