Een simulatiebeeld van de nieuwe school HoP (Horticulteurs-Perruches) aan Donderberg in Laken volgens de nieuwe, flink ingeperkte plannen in 2021

| Een simulatiebeeld van de nieuwe school HoP (Horticulteurs-Perruches) aan de Donderberg volgens de herziene plannen

Overlegcommissie zegt 'ja maar' tegen bouwproject op Donderberg

SDS
© BRUZZ
14/04/2021

Ondanks aanhoudend protest heeft de overlegcommissie afgelopen week groen licht gegeven voor het herziene schoolbouwproject op de Lakense Donderberg, een onbebouwd terrein van ongeveer 2,5 hectare. De overlegcommissie stelt wel een heel aantal voorwaarden. Het buurtcomité reageert ontgoocheld.

De Grondregie van de Stad Brussel, die een bouwvergunning voor het project heeft aangevraagd, heeft een gunstig advies met voorwaarden gekregen, meldt La Capitale woensdag. De Stad onthield zich in de overlegcommissie, omdat ze zelf aanvrager is van de vergunning, waardoor enkel de Dienst Stedenbouw van het Gewest, Leefmilieu Brussel en de Directie Monumenten en Landschappen stemden.

De beoogde school voor 672 leerlingen mag er volgens het advies komen, inclusief een woning voor de conciërge, een sportzaal, een wijklokaal, privéwegen en een flatgebouw met acht woningen en 17 ondergrondse parkeerplaatsen. Tijdens het openbaar onderzoek hadden twee petities samen nog ongeveer 6.400 handtekeningen gehaald voor het behoud van de natuur en de openstelling voor het publiek.

Voorwaarden

In een eerdere versie van het project zou de hele Donderberg volgebouwd worden, met naast de school ook 75 woningen. Die werden na protest van de buurt, verenigd in comité Save Donderberg, uiteindelijk verminderd tot acht. Het herwerkte voorstel houdt rekening met de klimaatverandering, het behoud van koelte-eilanden en helpt overstromingen voorkomen, stelt de overlegcommissie.

"Het schrappen van woningen en ondergrondse parkeerplaatsen in het binnenblok, en tegelijk het behoud van de school, laten toe de overlast op het vlak van mobiliteit te beperken, daarbij tegelijk beantwoordend aan de nood aan schoolgebouwen vanwege de demografische groei. Het project laat ook het behoud toe van een groene zone in natuurlijke staat, toegankelijk voor het publiek." Toch worden nog veel aanpassingen gevraagd.

De overlegcommissie vraagt onder meer een beheersplan rond de toegankelijkheid van de groenzone voor het publiek, de openingsuren, het toezicht, de biodiversiteit en het water- en groenbeheer

Zo wil de overlegcommissie betere verbindingen tussen de Bockstaelwijk en de site van de Stuyvenbergserres en de parken, die net achter de Donderberg liggen. Daarvoor moet het tracé van de voetpaden worden verbeterd, moet de site geïntegreerd worden in de parken ernaast en moet in de vergunningsaanvragen terug te vinden zijn dat de groenzone opengesteld wordt voor het publiek.

Volgens de overlegcommissie moet het deel van het terrein dat natuur blijft beschouwd worden als een soort uitbreiding van de site van de serres en Tuin van de Bloemist, en moeten zijn beheer en precieze statuut daarbij gepreciseerd worden.

ligging Donderberg

| De ligging van de Donderberg, net ten zuiden van de Tuinen van de Bloemist en ook vlak bij het Jan Sobieskipark

Boomoverzicht en waterbeheer

De overlegcommissie vraagt ook om een precies overzicht van alle bomen die op het terrein groeien, zoals de bijzondere Libanonceder die besproken werd in het openbaar onderzoek, en of die dan al dan niet bewaard zal worden. Ook moet er een beheersplan komen wat betreft de toegankelijkheid van de site voor het publiek, de types verkeer die er toegelaten zullen worden, de openingsuren, het toezicht, de biodiversiteit en het water- en groenbeheer, en de eventuele ontwikkeling van meer volkstuintjes op het terrein - een link met de geschiedenis van de site.

Tot slot vraagt de overlegcommissie ook onder meer nog om het volume van het gebouw dat aan de straatkant wordt voorzien te herzien, om het op die manier te doen passen in de rest van de bebouwing. De leefbaarheid van de woningen moet verhoogd worden door kwalitatieve en voldoende grote terrassen te voorzien.

"Op kaarten zie je duidelijk dat de nooit bebouwde Donderberg één geheel vormt met de noordelijker gelegen parken"

Tom Catrysse van wijkcomité Donderberg

Bij de Stad was niemand woensdag beschikbaar voor commentaar op het advies.

De protesterende omwonenden, die jarenlang al vechten voor het behoud van de Donderberg, reageren ontgoocheld. "De overlegcommissie nam haar beslissing deze keer in twee weken, in vergelijking met de maanden bij de vorige beslissing. Aan het schoolproject wordt niets wezenlijks veranderd", zegt Serge Malaisse van buurtvzw Laeken.Brussels, die de Save Donderberg-acties ondersteunt. "Zeer veel omwonenden en organisaties hadden bezwaar aangetekend, dit lijkt toch wel een snelle beslissing."

Meer ten gronde is Malaisse teleurgesteld dat de Stad zich niet op de laatste demografische projecties heeft gebaseerd. "Terwijl de overlegcommissie aan het beraadslagen was, verscheen een nieuwe demografische projectie voor 2020-2030 van Statbel. Die voorspelt 16.000 à 17.000 minder kinderen van basisschoolleeftijd in Brussel tegen 2030, zowat 25 scholen minder dus."

Link met Tuinen van de Bloemist

"Het effectenverslag zelf verwacht problemen tijdens de spitsuren met een school die in het binnengebied van een huizenblok wordt gebouwd", voegt Tom Catrysse van wijkcomité Donderberg toe. "Op kaarten zie je duidelijk dat de nooit bebouwde Donderberg één geheel vormt met de noordelijker gelegen parken. Sinds 2011 al vraagt de wijk samen te zitten over de Donderberg, wij zijn absoluut voorstander ervan om het gebied open te stellen en te gebruiken voor een maximale ontsluiting van de Tuinen van de Bloemist, een verborgen parel van een park. Binnen die context is het volledig volbouwen van de enige toegang van het gebied aberrant, omdat de groenzone erachter niet meer zichtbaar zal zijn."

Dit advies van de overlegcommissie is niet bindend, maar wordt in de regel wel quasi altijd gevolgd. Het is uiteindelijk het Gewest dat zal beslissen over het al dan niet toekennen van de bouwvergunning.

"De buren kunnen enkel in beroep gaan eenmaal een vergunning effectief wordt uitgereikt", zegt Tom Catrysse. De groep bestudeert nog of ze het opheffen van buurtwegen die over het terrein lopen - waar de school overheen zal gebouwd worden - apart zal aanvechten.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni