Zo moet de jeugdinstelling eruitzien.

Positief advies en stapeltje voorwaarden voor jeugdinstelling in Vorst

TDN
© BRUZZ
28/02/2019

De overlegcommissie stedenbouw is gematigd positief over de jeugdinstelling die op de Brusselsesteenweg in Vorst moet komen. Het dossier van de Franse gemeenschap was evenwel niet volledig, en dus verbindt de gemeente een waslijst aan voorwaarden aan het project.

De open jeugdinstelling in Vorst moet op termijn plaats bieden aan een dertigtal jeugddelinquenten die er een re-integratietraject volgen. De instelling in het oude Victor Horta-internaat moet de eerste inrichting van zijn soort worden op Brusselse bodem.

IPPJ jeugdinstelling Vorst

Hier zou de open jeugdinstelling moeten komen. De Franse gemeenschap is eigenaar van de gebouwen en bijhorende site.

De plannen van de Franse gemeenschap lokten fel protest uit bij de buurtbewoners. Zij vreesden dat de rust en de veiligheid van de wijk verstoord zouden worden. Tijdens het openbaar onderzoek liepen er 122 bezwaarschriften binnen. Die werden een eerste keer besproken op de overlegcommissie van 29 januari, maar het advies werd met een maand uitgesteld.

Zo kreeg de aanvrager de kans om een aantal pertinente vragen – over bijvoorbeeld mobiliteit en waterbeheer – te beantwoorden. Er waren ook bezorgdheden omtrent de culturele erfgoedwaarde van het gebouw, want een bijhuis gaat in de herinrichtingsplannen plat. De overlegcommissie wilde de site daarom nog eens bezoeken.

De buurt kreunt onder een gebrek aan parkeerplaatsen tijdens concerten in Vorst Nationaal of voetbalwedstrijden in het Joseph Mariënstadion. Extra parkeerlast moet vermeden worden.

Overdekte parking en drainagesysteem

Helemaal volledig was het dossier dinsdag niet tijdens de tweede studieronde, maar de overlegcommissie kende de plannen wel een gunstig advies toe. Dat bleek uit een antwoord van schepen van Stedenbouw Alain Mugabo aan BRUZZ.

Aan dat advies koppelt de gemeente wel een waslijst aan voorwaarden vast. Zo moet er een nieuw waterpompsysteem komen om het water naar het rioolnetwerk te leiden, alsook een passief drainagesysteem om de impact op de ondergrondse waterstromen te beperken.

De buurt kreunt onder een gebrek aan parkeerplaatsen tijdens concerten in Vorst Nationaal of voetbalwedstrijden in het Josep Mariënstadion. Er is een overdekte parking voorzien, maar om extra hinder voor de wijk te vermijden, vraagt de overlegcommissie om de werkuren van het personeel voldoende te spreiden.

Men vreest dat de parking anders niet zou voldoen en de werknemers hun wagen zouden achterlaten in de naburige straten Extra parkeerlast moet vermeden worden. Er zou ook een laad- en loszone voorzien moeten worden.

Californische esdoorn

20190228_beschermdeCalifornischeesdoorn

De Californische esdoorn is opgenomen in de Brusselse inventaris van het Natuurlijk Erfgoed.

De open instelling zal uit vier compartimenten bestaan, maar daar wil de overlegcommissie niet van weten. Ze vraagt om het vierde (en kleinste) gebouw te schrappen uit de plannen. Het hoofdgebouw mag ook niet verhoogd worden, en er werden verplichtingen opgelegd met betrekking tot het bouwmateriaal. Zo moet er een steen gebruikt worden die ‘vogelnestvriendelijk’ is en aansluit bij de groene omgeving.

De gemeente wil ook garanties over het behoud of de compensatie van bomen en ander groen op de site. De bouwplannen voorzien immers een bomenkap, maar die wil de overlegcommissie beperken. Zo staat er een waardevolle Californische esdoorn (zie foto) van vier meter hoog die beschermd moet worden.

Het advies van de overlegcommissie is niet-bindend, en de toekenning van de vergunning komt toe aan het Gewest. Als alles volgens schema verloopt, zal de instelling begin 2021 operatief zijn.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Vorst , Stedenbouw , Samenleving , jeugdinstelling , overlegcommissie

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni