20210210 1740 ZOOM Justitiepaleis

| Het Justitiepaleis.

Restauratie van voorgevel Justitiepaleis gestart

RV
© BRUZZ
07/08/2023

Maandag beginnen de restauratiewerken aan de voorgevel van het Justitiepaleis, aan de kant van het Poelaertplein. De werkzaamheden zullen naar schatting twee jaar duren en 31,7 miljoen euro kosten. De komende weken wordt de werfinrichting geïnstalleerd.

In de eerste fase (2023-2025) wordt de voorgevel aan het Poelaertplein gerestaureerd. De voorgevel van het Justitiepaleis, gebouwd van 1866 tot 1883, heeft te kampen met slijtage door ouderdom en schade door vochtinfiltraties.

De restauratie van de voorgevel omvat de reiniging, de controle en het herstel van de stenen. Een klein deel van de stenen zal volledig vervangen worden. Om het oorspronkelijke uitzicht te behouden zullen op maat gemaakte stenen gebruikt worden die afkomstig zijn uit de originele steengroeves (hoofdzakelijk de steengroeven van Comblanchien in de Franse Bourgogne-streek en de groeven van Blauwe Hardsteen in Soignies).

Om toekomstige waterinfiltraties na restauratie te vermijden, wordt grotendeels al het voegwerk vernieuwd.

Restauratie van het schrijnwerk

Ramen, deuren, hekwerken en bovenlichten zullen gerestaureerd en opnieuw geschilderd worden. Een aantal van de ruiten krijgen nieuwe beglazing. Afhankelijk van de ruimtes zal het gaan om veiligheids- of anti-inbraakglas ofwel isolatiebeglazing, waardoor het Justitiepaleis ook energiezuiniger zal worden.

Erekoer en lichtplan

Het voorplein, of erekoer, wordt heraangelegd. De kelderstructuur onder de trappen, die te kampen heeft met betonrot en waterinsijpelingen, zal hersteld worden. Ook de bekleding van de erekoer, die bestaat uit kasseien, wordt hersteld. Er wordt een nieuw hekwerk geplaatst dat de historische esthetiek zal respecteren van het oorspronkelijke hek.

In het kader van het lichtplan dat de Brusselse regering in 2017 heeft goedgekeurd, wordt een scenografische verlichting uitgewerkt voor het Justitiepaleis. Deze zal de esthetische en bouwkundige aspecten van het gebouw in de kijker zetten en ook aangepast zijn aan het moment van de avond of de nacht.

Volgende fasen

In de tweede fase van de werken wordt de sokkel van de koepel gerestaureerd. De koepel zelf werd al in 2003 gerestaureerd. Begin 2024 zullen de restauratiestudie en de proefrestauraties voor deze zone worden opgestart. De werken zelf zijn voorzien tussen 2026 en 2027.

De gevels aan de kant van De Wynantsstraat, de Wolstraat en de Minimenstraat, evenals de gevels aan de binnenkoeren en hellingen, worden in de daaropvolgende fasen aangepakt. De concrete planning hiervan zal afhangen van het verloop van de eerste fase.

De bedoeling is om het Justitiepaleis tegen 2030 stellingvrij te maken.

“Toen ik eind 2020 de ambitie uitte om het Justitiepaleis van Brussel te restaureren en het na 40 jaar te ontdoen van zijn steigers, zag ik overal twijfel en ongeloof”, vertelt Mathieu Michel (MR), staatssecretaris van de Regie der Gebouwen. “En toch, vandaag kan iedereen vaststellen dat de werken aan de gevel van het Justitiepaleis, dit symbolisch gebouw, effectief beginnen”.

Toegankelijkheid en werfzone

De werfzone zal de volledige erekoer aan het Poelaertplein beslaan en een groot deel van de hellingen aan de kant van de Minimenstraat. Er worden ook torenkranen geplaatst op de erekoer.

Bezoekers en advocaten zullen de komende maanden nog steeds via de voorgevel toegang hebben tot het gebouw, het personeel gebruikt de ingang aan de Wolstraat.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni