Schaarbeekse buurt verzet zich opnieuw tegen bouwproject

© 3DNA
| De geplande flatgebouwen in het binnengebied achter de huizen (l.), en aan de straatzijde (r.). Vooraan de geplande eengezinswoning. Op het terrein staat nu een industriële hangar.

De inwoners van de Schaarbeekse Frédéric Pelletierstraat maken zich op voor de tweede ronde in hun strijd tegen een bouwproject in het binnengebied achter hun huizen. Een eerste immobiliënproject werd omwille van zijn omvang in januari unaniem afgewezen door de overlegcommissie, maar de projectontwikkelaar heeft nu een afgeslankte versie ingediend. Nog altijd in strijd met plannen om groen in de stad te behouden, zeggen de buurtbewoners.

In het binnengebied van het woonblok tussen de Pelletier- en Vergotestraat staat momenteel een hangar van één bouwlaag, die omzoomd is door bomen en een parking voor ongeveer 15 auto’s. Eind 2019 diende een projectontwikkelaar een vergunningsaanvraag in voor een immens bouwproject: een flatgebouw met tien woningen aan de straatzijde, drie flatgebouwen met in totaal 46 flats in het binnengebied, vijf aparte eengezinswoningen en een ondergrondse parking met 80 plaatsen.

Vijftig buurtbewoners dienden een bezwaarschrift in. In januari van dit jaar verwierp de overlegcommissie dat eerste project unaniem. De site zou veel te dicht bebouwd worden, oordeelde de commissie, en de ondergrond zou in vergelijking met de huidige situatie nog meer verhard worden.

Maar nu is de eigenaar terug met een fiks aangepast plan. In vergelijking met het originele voorstel is gesnoeid in de bebouwing, al blijft het om een project gaan dat door zijn grote omvang een gewestelijke vergunning vereist.

De ontwikkelaar voorziet nu een flatgebouw met negen woningen aan de straatzijde, een appartementsgebouw met 29 woningen in het ‘ilôt’, één eengezinswoning en een ondergrondse parking met 39 plaatsen, één voor elke woning. De bebouwde grondoppervlakte zou stijgen van 3.200 naar 3.800 vierkante meter.

Hoewel nog altijd tien bomen zouden moeten sneuvelen, voorziet de vergunningsaanvraag de aanplanting van 27 nieuwe exemplaren, en een greppel en vijver om regenwater op te vangen. Er zouden ook twee fietsenstallingen komen met plaats voor in totaal 80 gewone en vijf bakfietsen. Hier ziet u de plannen (Lees verder onder de galerij):

Maar de buurtbewoners blijven zich verzetten. Het gebouw met de 29 flats en de ondergrondse parking zou immers vlak achter de huizen in de Pelletierstraat worden gebouwd. Zij vrezen wateroverlast, schaduw van het gebouw, meer verkeer in de straat en schade aan de wortels van bestaande bomen. “Toen iets verderop in de straat een flatgebouw met ondergrondse parking is aangelegd, zijn daar bomen in het binneneiland door gestorven”, zegt buurtbewoonster Marie Van Hoofstat.

Ten gronde is het terrein ingekleurd voor industrieel gebruik. “Als er geen industriële activiteiten meer gebeuren, zou de hangar moeten afgebroken worden en de grond gesaneerd", zegt Van Hoofstat. "Dat is ook wat de bouwmeester over dergelijke binnengebieden heeft geadviseerd.”

Expositieruimte

Het wijkcomité Pelletier verwees in haar eerdere bezwaren ook naar het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling, dat het groene karakter van binnengebieden van woonblokken wil versterken en zo het stedelijke hitte-eilandeffect helpen afremmen. Van Hoofstat droomt van een moestuinproject op de site, of een expositieruimte voor jonge kunstenaars in de bestaande hangar. “Dit zou een perfecte plek zijn om het leven van de bestaande wijkbewoners aangenamer te maken.”

Het openbaar onderzoek naar het afgeslankte woningbouwproject loopt nog tot 3 december, het buurtcomité plant ook een online petitie. Op 17 december vindt de overlegcommissie plaats. De brandweer en het Schaarbeekse college van burgemeester en schepenen zullen hun advies geven, maar uiteindelijk is het het Gewest dat over de vergunningsaanvraag zal beslissen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?