| Het NEO-project wacht nog steeds op een stedenbouwkundige vergunning.

Toegangsweg NEO door park dan toch bespreekbaar voor liberalen

TDN
© BRUZZ
25/09/2018
Updated: 27/09/2018 09.57u

Om het winkelcentrum van NEO bereikbaar te maken, werd een tijdje gedacht aan een toegangsweg door het Ossegempark. De meeste partijen in Brussel-Stad schoten het idee af, maar de lijst MR-Open VLD zet de deur nu toch op een kier. “Maar de toegangsweg mag de levenskwaliteit van de omwonenden niet in gevaar brengen.” Voor Els Ampe (Open VLD) betekent dat een ondergronds traject.

Dat blijkt uit een peiling van het wijkcomité Houba-Sobieski-Heizel omtrent het NEO-project. Daaraan namen PS, Change.Brussels, Ecolo-Groen, MR-Open VLD en N-VA deel. CDH-CD&V en Défi beantwoordden de vragenlijst niet.

Het wijkcomité polste naar het standpunt van de verschillende lijsten op enkele hete hangijzers, zoals de renovatie van het Koning Boudewijnstadion, de uiteindelijke omvang van het winkelcentrum en de toegangsweg tussen het Ossegempark en het park van Laken.

'Mobiliteitsinfarct'

Over dat laatste onderwerp was er grote eensgezindheid. PS, Ecolo-Groen, Change.Brussels en N-VA zijn tegen en willen tijdens eventuele onderhandelingen na de stembusgang een hoofdpunt maken van de schrapping van die weg.

De enige lijst die zich expliciet uitspreekt in het voordeel van de toegangsweg door het park is MR-Open VLD. “In het effectenrapport werd die weg als onmisbaar bestempeld om een mobiliteitsinfarct in de woonwijk te voorkomen”, antwoordde de liberale lijst op de vraag.

Woorden bijstellen

Dat is opvallend, aangezien Brussels schepen Alain Courtois duidelijk stelling innam tegen de toegangsweg. “Die komt er nooit”, zei het MR-kopstuk eind juli nog in een interview met BRUZZ. Courtois moet zijn woorden nu al bijstellen.

“Zoals de plannen nu zijn, zijn we tegen”, verduidelijkt een medewerker van Courtois. “Maar we wachten de volgende studies af om meer inzicht te krijgen op de mobiliteitsproblemen. De toegangsweg mag in geen geval ten koste gaan van de levenskwaliteit van de buurtbewoners.”

Bovengronds

Els Ampe (Open VLD) beweert dan weer dat het om een ondergronds traject gaat. Maar in de effectenstudie die BRUZZ kon inkijken, spreekt men wel degelijk van een traject door het park.

"Een aanzienlijke toename van het verkeer door het park van Laken, is een bron van ongemak."

De effectenstudie betreffende de aanvraag van een attest voor Neo.

"We duiden er ook op dat een aanzienlijke toename van het verkeer, ter hoogte van het deel dat door het park van Laken loopt, een bron van ongemak is", staat er te lezen. "Een verhoging van het ongevalrisico voor bepaalde diersoorten die de weg oversteken, is voorspelbaar."

'Enkel ondergronds bespreekbaar'

"Wat er ook in die plannen staat, wij zijn tegen een bovengrondse doorgang door het Ossegempark", verduidelijkt Ampe. "Maar als men komt met een oplossing onder de grond, dan is dat bespreekbaar."

Behalve de PS zijn alle lijsten overigens voorstander van de renovatie van het Koning Boudewijnstadion. N-VA schiet het volledige NEO-project af. MR-Open VLD is ten slotte de enige lijst die niet expliciet vraagt om een school op te nemen in de plannen.

Correctie: In een eerdere versie stond dat Ecolo-Groen zich niet over de verbindingsweg wilde uitspreken omdat men het dossier nog niet voldoende kent. Dat klopt niet. Ook Ecolo-Groen wil de verbindingsweg en bij uitbreiding het hele NEO-project opnieuw op tafel leggen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel-Stad , Laken , Stedenbouw , Neo , toegangsweg , Alain Courtois , MR-Open VLD

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni