Waarom Regie der Gebouwen miljoenen betaalt voor halfleeg Eurostation

SD
© BRUZZ
05/04/2023

Het Eurostation, waar de overheid miljoenen huur voor betaalt, bleek deze week halfleeg te staan. Maar dat klopt niet helemaal, klinkt het bij de Regie der Gebouwen. Zo waren er verschillende tijdelijke invullingen, in afwachting van een mogelijke verhuis van de Federale overheidsdienst Justitie.

Deze week raakte bekend dat de 77.000 vierkante meter van het Eurostation waarvoor de overheid elke maand bijna 1,4 miljoen euro neertelt, maar voor de helft gebruikt wordt.

Maar de lege ruimten in het Eurostation zijn niet onbenut, legt administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen Laurent Vrijdaghs uit. De Regie der Gebouwen voorziet namelijk een toekomstige verhuis in 2025 van de FOD Justitie naar het gebouw.

De FOD Volksgezondheid en het FAGG waren de laatste bewoners van de huidige lege delen in 2020. Dat betekent dat het gebouw in totaal vijf jaar leeg zal staan. “Dat klopt, maar dat is de normale manier van werken. Het gaat om 39.000 m², dat is niet niets. En we hebben niet gewacht om een deel van die vrije ruimte in te vullen," zegt Vrijdaghs.

Zo was er een tijdelijke invulling van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en Sciensano, en werd een deel van het gebouw lang door de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil gebruikt voor de inschrijving van de Oekraïense vluchtelingen. “In afwachting van de werken voor de FOD Justitie gebruiken we een deel dus voor crisissituaties.”

Met een maandelijkse huur van 1,4 miljoen euro zullen de kosten van het leegstaande deel van Eurostation echter in de tientallen miljoenen oplopen. Dat terwijl de federale overheid naarstig op zoek was naar meer opvangruimte voor asielzoekers. Is het geen optie om de leegstaande ruimten daarvoor in te zetten? “Het is niet de bedoeling om kantoorgebouwen te gebruiken voor logement of asielopvang, daar zijn ze totaal ongeschikt voor," aldus Vrijdaghs.

'Niet uitzonderlijk'

Toch is het niet uitzonderlijk dat het gebouw leegstaat. Op nationaal niveau staat zo’n 100.000 m² gehuurde ruimte van de Regie der Gebouwen leeg – waarvan 51.782 m² in Brussel. “Die 100.000 m² is nog geen 4 procent van de 2,7 miljoen m² waarover we beschikken, dat is niet overdreven veel, zeker in vergelijking met de privémarkt, waar er vaak 5 à 6 procent leegstand is," aldus Vrijdaghs.

In Brussel staat zo verder ook 4.500 m² leeg in een gebouw in de Regentschapsstraat 61, waar ook de politierechtbank huist. Verder staat ook 3.800 m² in het voormalige Belfius-hoofdkantoor op de Pachecolaan 44 vacant. Ook daar zullen, net als in het Eurostation federale overheidsdiensten naartoe verhuizen.

Tot slot is er nog 2.800 ongebruikte m² in het Administratief Centrum Kruidtuin, het gebouw van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, en 1.160 m² in de WTC-torens 3 en 4.

Of ook een tijdelijke invulling van deze gebouwen te wachten staat? “Jawel, er zijn weinig oppervlakten die voor niets dienen, we vullen dat in met wat we kunnen, en er zijn verschillende masterplannen voor opgemaakt. We zijn bezig met de hervorming van verschillende diensten en vullen die in met departementen om die lege oppervlakten te gebruiken. Voor sommige oppervlakten gebeurt er inderdaad niets tot het begin van de werken.”

FOD Justitie

Het Eurostation blijft met 39.050 m³ over de grootste lege oppervlakte beschikken. In het kader van het masterplan Justitie overweegt de Regie der Gebouwen om er de FOD Justitie te huisvesten. Zo kunnen meerdere andere gehuurde gebouwen vrijgemaakt worden, klinkt het, waaronder het huidige gebouw van de FOD Justitie op de Waterloolaan.

Het voorstel wordt binnenkort ter goedkeuring voorgelegd aan de ministerraad. Volgens de huidige planning zouden de werken eind 2024 van start kunnen gaan. Daarvoor zal er een voorbereidende studie worden uitgevoerd en zal er een overheidsopdracht gepubliceerd en gegund moeten worden, aldus nog de Regie der gebouwen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni