Opnieuw eengemaakt politiebevel met extra manschappen op oudejaarsavond

Jurgen De Landsheer), korpschef van politiezone Zuid (Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst) Jurgen De Landsheer), korpschef van politiezone Zuid (Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst)
© Bart Dewaele
| Jurgen De Landsheer), korpschef van politiezone Zuid (Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst)
© Bart Dewaele
| Jurgen De Landsheer), korpschef van politiezone Zuid (Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst)

De Brusselse politiezones zullen net als vorig jaar nauw samenwerken op oudejaarsavond, onder de befaamde ‘eenheid van commando’. Ze zetten opnieuw extra manschappen in, deze keer ook om clandestiene feestvierders en vuurwerkliefhebbers op te sporen. Molenbeek en Anderlecht vragen in sommige wijken om de vuilniszakken pas op nieuwjaarsdag buiten te zetten, in plaats van op oudejaar. “Zo hebben politie en hulpdiensten vrij zicht, en het heeft ook een ontradend effect”, zegt Molenbeeks burgemeester Moureaux (PS).

Net als op oudejaarsavond een jaar geleden zal de korpschef van de politiezone Brussel-Hoofdstad – Elsene het Brusselse politiewerk op oudejaar aansturen, en zullen onder dat eengemaakte politiebevel videobeelden tussen de zones gedeeld worden.

In het crisiscentrum zal elke zone een verbindingsofficier hebben, die hulp kan vragen of bieden, zegt Jurgen De Landsheer, korpschef van de politiezone Zuid (Anderlecht/Vorst/Sint-Gillis) aan BRUZZ. “Iedereen werkt autonoom, want elke zone kent zijn eigen wijken en inwoners het best. Maar we kunnen rekenen op elkaars steun.”

De Brusselse politie houdt samen met het federale niveau ook de sociale media in de gaten, om eventuele clandestiene eindejaarsfeestjes op het spoor te komen. De eigenaars van AirBnb’s in Brussel zijn gewaarschuwd wat kan en niet kan, en de wijkpatrouilles in de verschillende zones zullen mogelijke feestlocaties in de gaten houden.

Voetzoekers en vuurwerk

Vuurwerk afsteken met oudejaar mag nergens in België, dat was al langer bekendgemaakt. Maar vlak voor kerst besloot Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) dat niet alleen het gebruik, maar ook het transport en bezit van vuurwerk in Brussel verboden is.

“Vuurwerk en voetzoekers worden meer en meer gebruikt als wapen tegen politie en hulpdiensten”, zegt De Landsheer, verwijzend naar een incident in zijn eigen zone, afgelopen weekend op het Sint-Denijsplein in Vorst. “Dat is een aanslag op de fysieke integriteit van die agenten.”

De Brusselse gemeenten hebben de afgelopen weken een ontradingscampagne rond voetzoekers en vuurwerk op touw gezet onder handelaars en bewoners. “Maar er is ook repressief opgetreden”, laat Catherine Moureaux (PS), burgemeester van Molenbeek, weten. “De politie heeft in Molenbeek honderden kilo’s vuurwerk in beslag genomen. Een aantal winkels is gesloten, en een paar verenigingen zijn daarvoor zelfs uit gemeentelijke lokalen gezet.” In de politiezone Zuid heeft De Landsheer geen weet van grootschalige inbeslagnames.

Vuilnis

Moureaux heeft gewestelijk afvalagentschap Net Brussel ook gevraagd om de vuilnisophaling, die in haar gemeente toevallig op vrijdagochtend plaatsvindt, in bepaalde wijken pas in de late voormiddag te laten starten.

“We hebben de inwoners van die wijken gevraagd om hun afval niet al op oudejaar, maar pas op nieuwjaarsdag tussen 6 en 10 uur ’s ochtends buiten te zetten. Daardoor zullen de straten op oudejaarsavond vrij van vuilniszakken zijn. Dat vergemakkelijkt het zicht van politie en hulpdiensten, en heeft een ontradend effect op sluikstorters of brandstichters.”

Ook in sommige wijken in Anderlecht, een andere gemeente met een ophaling 's vrijdags, is inwoners gevraagd de zakken pas op Nieuwjaar buiten te zetten.

Brussel-Stad voorziet een lasershow in plaats van het traditionele vuurwerk, maar die zal pas na de avondklok te zien zijn. De Stad verwijst inwoners naar het internet om de show te volgen. Maar zullen toeschouwers niet proberen het lichtspektakel ergens ‘live’ mee te pikken?

“Voor een deel worden we geholpen door de avondklok om 22 uur”, zegt De Landsheer. “Daardoor zullen er minder mensen op de baan zijn, enkel diegenen met een geldige reden. Maar die avondklok geldt natuurlijk niet buiten Brussel. Weten en beseffen mensen uit de Rand wel dat de avondklok in Brussel al om tien uur ingaat, in plaats van om middernacht?” De commissaris denkt dat ‘dagjestoeristen’ van buitenaf mogelijk naar Brussel zullen afzakken.

De zone Zuid zet net als de meeste andere zones extra manschappen in. “Hoeveel is moeilijk te zeggen, want vanwege corona zijn dat er sowieso al 30 tot 40 extra”, zegt De Landsheer. “Er zullen heel wat patrouilles op straat zijn, niet alleen de agenten in ‘Robocop’-uitrusting, maar ook de nabijheidspolitie.”

De gewone interventieploegen op het terrein zullen zoals altijd uit twee of drie agenten bestaan. Maar als die lockdownfeestjes ontdekken, zoals tien dagen geleden het geval was in Anderlecht, dan zal de patrouille volgens De Landsheer heel makkelijk versterking kunnen inroepen, door de paar tientallen extra agenten op straat. Verlaten bedrijfspanden of lege loodsen zullen extra in de gaten worden gehouden.

Gourmetfeestjes

Een ‘gourmetfeestje’ als dat van een brigade in de politiezone West hoopt De Landsheer niet in zijn eigen korps te ontdekken. “Ik hoop dat ik de regels niet moet herhalen aan mijn eigen personeel, en dat ze hun gezond verstand gebruiken. Net als de politiezone West zijn wij een grote politiezone, maar zoiets wil je niet in de pers zien komen. Zo’n feestje valt niet goed te keuren."

“ik kaart wel al langer aan dat het zwaar wordt voor politieagenten, die vaak nog heel veel verlofdagen niet hebben opgenomen. Het voelt voor die deelnemers aan dat feestje wellicht minder erg aan omdat ze elke dag in die groep van twaalf à twintig mensen samenwerken. Elke dag werken ze 10 à 12 uur samen. Ergens begrijp ik wel dat ze dat meer aanvoelen als hun eigen bubbel. Op de werkvloer, ook in fabrieken, werk je in grote groepen samen, en erbuiten mag je niet met meer dan vier zijn. Met Kerst mocht je geen familie of vrienden uitnodigen."

"Niet alleen politieagenten, de hele samenleving wordt coronamoe. Er wordt heel veel gezondigd, het draagvlak vermindert, dan krijg je zo’n slippertje. Nogmaals, het valt niet goed te praten, maar zoals overal wordt het ook voor agenten almaar moeilijker om dragen.”

De Landsheer hoopt dan ook “dat het rustig blijft op oudejaar, en iedereen zijn gezond verstand gaat gebruiken. Zo kunnen we 2021 op een goede manier inzetten.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?