| Het politiecommissariaat in de Brabantstraat.

Tiental extra politieagenten moet Noordwijk veiliger maken

MW
© BRUZZ
29/01/2023

Het politiecommissariaat in de Brabantstraat krijgt versterking van een tiental agenten. Zo kondigde de burgemeester van Sint-Joost, Emir Kir (onafhankelijk), woensdag aan op de gemeenteraad. De maatregel komt er naast het bestaande samenscholingsverbod en het verbod op de verkoop van alcohol. Maar ook van de federale overheid verwacht men in Sint-Joost oplossingen voor de overlast in de Noordwijk.

Na de dodelijke steekpartij in Schaarbeek in november, waarbij de jonge politieagent Thomas Monjoie om het leven kwam, namen Emir Kir (onafhankelijk) en Cécile Jodogne (Défi), de burgemeesters van Sint-Joost en Schaarbeek, meteen enkele maatregelen om het veiligheidsgevoel in de wijk rond het Noordstation te verbeteren. Er kwam een verbod op de verkoop van alcohol tussen 20 uur en 6 uur en ook samenscholingen van meer dan vijf mensen mochten niet.

De maatregelen, die tot 13 februari van kracht zijn, zorgden volgens Emir Kir voor minder overlast rond de nachtwinkels. Hij bekijkt dan ook of ze verlengd kunnen worden of duurzamer verankerd, zo bleek op de gemeenteraad van Sint-Joost afgelopen woensdag.

"Onze politiemensen zijn getraumatiseerd door het gebrek aan federale steun"

Emir Kir (onafhankelijk) - Burgemeester van Sint-Joost

Emir Kir, burgemeester van Sint-Joost-ten-Node, in het federaal parlement, op 23 januari 2020

Niet echt een oplossing, vindt Frédéric Roekens (Groen), Sint-Joosts gemeenteraadslid in de oppositie. “We kunnen blijven vergaderen en ordonnanties en reglementen uitschrijven, maar een duurzame oplossing voor de onveiligheid in de wijk kan er niet komen zonder de hulp van de federale politie en de Dienst Vreemdelingenzaken,” stelt hij.

“Nu gebeurt het bijvoorbeeld dat de lokale politie moet ingrijpen in het Noordstation, terwijl daar eigenlijk de spoorwegpolitie bevoegd is. Het ene bestuursniveau verdoezelt zo de gebreken van een ander,” concludeert Roekens.

Versterking

Intussen blijft het gemeentebestuur van Sint-Joost niet bij de pakken zitten. “We hebben beslist om de lokale politiezone te versterken,” kondigde Emir Kir aan op de gemeenteraad. “Een tiental extra agenten zal het commisariaat in de Brabantstraat versterken.

En dat is nodig volgens de burgemeester, “de situatie is dramatisch voor onze politiemensen. Zij zijn getraumatiseerd door het gebrek aan steun van de federale overheid.”

“De procureur des Konings heeft ook een referentiemagistraat aangesteld die de dossiers van de Noordwijk zal behandelen,” voegde Kir nog toe.

‘Gebruik van crack is alarmerend’

Overlast door alcohol mag dan wel aan banden worden gelegd met de veiligheidsmaatregelen die het gemeentebestuur nam, “maar ondertussen is het gebruik van crack in de Noordwijk en Brussel alarmerend,” wijst Roekens op het drugsprobleem in de stad.

“Drugs krijgen steeds meer voet aan de grond,” erkent Emir Kir het probleem. “Vroeger gebruikte slechts een minderheid drugs, vandaag is die groep veel groter. Meer gebruikers betekent ook meer dealers.”

Maar ook voor dit probleem kijkt Kir richting federaal niveau, waar aan een Nationaal Drugsplan wordt gewerkt. “Ik mag hopen dat men daarin preventiecampagnes voert voor iedereen, vooraleer repressief op te treden,” aldus Kir.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni