| Het Kaaitheater is een van de 50-tal organisaties die hun steun verlenen aan de open brief voor de oprichting van een gewestelijke transitieraad.

Verenigingswereld wil Brussel hertekenen met post-corona transitieraad

GR
© BRUZZ
08/05/2020

“Brussel moet zich een weg uit de coronacrisis banen door eindelijk de stap te zetten naar een democratische, duurzame en rechtvaardige samenlevingsvorm.” Dat is de niet mis te verstane boodschap in een open brief van een 50-tal ondernemingen en organisaties uit de hoofdstad. Om die ambitie waar te maken, pleiten ze voor de oprichting van een gewestelijke transitieraad.

Zo’n vijftig Brusselse verenigingen en ondernemingen hebben zich achter de boodschap van een open brief geschaard die aan het Brussels Gewest vraagt om een gewestelijke transitieraad op te richten. Die moet Brussel uit de coronacrisis loodsen met maar een doel voor ogen: van Brussel een pionier maken in de democratische, ecologische en sociale transitie van Europa. Post corona terugkeren naar business as usual is voor hen geen optie.

“De coronacrisis legt de systeemfouten van onze samenleving bloot, ook in ons Brussels Gewest. De verzwakte openbare diensten hebben niet de middelen om de pandemie het hoofd te bieden. We slagen er niet in ons verzorgend personeel goed uit te rusten of degelijk onze ouderen te verzorgen.”

"Ons gewest is te afhankelijk en daardoor kwetsbaar"

“De maatschappelijke ongelijkheid komt nu schrijnend aan het licht, wanneer we met het lot van daklozen en slecht behuisde burgers geconfronteerd worden. Onze afhankelijkheid van geglobaliseerde productieketens zorgt ervoor dat we niet in staat zijn om de nodige tests, maskers en medicijnen te produceren. Ons gewest is te afhankelijk en daardoor kwetsbaar.”

Lokale gemeenschap uitnodigen

Een transitieraad met daarin een brede lokale vertegenwoordiging moet erop toezien dat Brussel de juiste keuzes maakt. “De coronacrisis laat veerkrachtige modellen ontstaan die uitgaan van de behoeften van de burgers. Ze zijn geboren uit de plaatselijke realiteit en geworteld in de lokale gemeenschap. Ze zijn menselijk van schaal en maken duurzaam gebruik van de grondstoffen. De tijd is gekomen om hen uit te nodigen aan de onderhandelingstafel.”

Er wordt ook expliciet verwezen naar de bankencrisis van 2008. “De regeringen kozen er toen voor om bedrijven die ‘too big to fail’ waren te redden met overheidsgeld en tegelijkertijd te bezuinigen. Dat was een fout die we geen tweede keer mogen maken.”

Circulaire economie

De brief wil verder dat het dagelijkse balkonapplaus voor de zorgverstrekkers geen dode letter blijft en wordt omgezet in krachtdadig beleid. En ook de natuur verdient een betere aanpak, met een kordate ommezwaai naar een groter aandeel voor de korte keten en circulaire economie. Brussel moet in zijn transitie ook voldoende sociale accenten leggen.

“Solidaire gezondheidszorg, betaalbare koop-en huurwoningen op gemeenschapsgrond, tijdelijk gebruik van leegstaande gebouwen voor buurtprojecten, sociale bescherming van kunstenaars, hergebruik van materialen en creatie van lokale, kwalitatieve tewerkstelling. Het zijn maar enkele voorbeelden van ingrepen die nodig zijn zodat Brussel het voortouw kan nemen in de democratische, sociale en ecologische omvorming van Europa.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Veiligheid , Samenleving , gewestelijke transitieraad , coronacrisis

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni