Expert burgerparticipatie over Good Move: 'Betrek alle groepen'

Lis Vanheule
27/10/2022

Cato Léonard, experte groepspsychologie, somt het recept op van een goed burgerparticipatieproject: "Vanaf het begin van het proces moet je een diverse groep mensen samenbrengen in dialoog."

Bij het invoeren van de verschillende circulatieplannen in Brussel stoten de meeste lokale overheden op weerstand. Dinsdag kwam er in Schaarbeek nog protest rond de Berenkuilwijk. Bewoners zouden naar eigen zeggen te weinig inspraak gekregen hebben bij het opstellen van de plannen. Nochtans hield de gemeente verschillende infomomenten, werden er flyers verspreid en brieven uitgedeeld.

"Die acties zijn goed, maar te vrijblijvend," zegt Cato Léonard, expert in burgerparticipatie, "op die infomomenten komen namelijk goed ingelichte burgers af, die al interesse tonen in het onderwerp. Dat is absoluut goed, maar het is de taak van de overheid om ook andere groepen zo veel mogelijk te betrekken."

"In het ideale scenario probeer je zo vroeg mogelijk in het proces een diverse groep mensen samen te brengen: een handelsorganisatie, de fietsersbond, mensen met beperkte mobiliteit... Dan vertrek je vanuit het algemene belang, zoals luchtkwaliteit, geluidshinder en verkeersveiligheid, en ga je verder met de specifieke belangen van de verschillende groepen."

Volgens Cato Léonard zullen er altijd tegenstanders blijven, maar moet daar op een gepaste manier mee omgegaan worden: "Wanneer er beslissing genomen wordt, dan moet die ook gerespecteerd worden. Amokmakers moeten dan bestraft worden."

Good Move

Good Move is het mobiliteitsplan van de Brussels gewest dat stapsgewijs in verschillende gemeenten wordt ingevoerd. Het plan heeft zijn voor- en tegenstanders.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni