Anderlecht huldigt de nieuwe wijkantenne van Peterbos in. Van daaruit kunnen sociale organisaties aan de slag om de wijk een nieuw elan te geven, samen met de bewoners. "De nieuwe gebouwen staan er niet in een handomdraai. Maar de sfeer zal helemaal veranderen," zegt burgemeester Eric Tomas (PS).

Een honderdtal inwoners was bij de opening aanwezig, net als burgemeester Eric Tomas en een aantal schepenen. Er waren allerlei activiteiten en workshops, bijvoorbeeld over sport, tewerkstelling, moestuinen, bijenteelt en kunst.

De komende vier jaar, voor de echte bouwwerken in de wijk van start gaan, zullen er elf socio-economische projecten plaatsvinden. Zo komt er een "ontmoetingscafé", of nog een collectieve moestuin. Bij sommige projecten zullen de inwoners ook inspraak krijgen.

Het duurzaam wijkcontract werd begin maart gelanceerd. Het opwaarderingsprogramma heeft een budget van om en bij de 10 miljoen euro, gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente Anderlecht (10 procent).

"Het duurzaam wijkcontract Peterbos omvat een belangrijk socio-economisch luik om de sociale banden in deze wijk, met name tussen jongeren en senioren, te herstellen en de samenhorigheid in Peterbos opnieuw te versterken", aldus schepen van Stadsrenovatie Nadia Kammachi.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: BRUZZ 24 , Anderlecht , Samenleving , Peterboswijk , Nadia Kammachi , Eric Tomas

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni