podcast

Joachim Coens (CD&V) in A La Carte: 'Nabijheid van gemeenten niet opgeven'

Bekijk ook de afspeellijst: A La Carte

“Nee, wij laten Brussel niet los,” belooft CD&V-voorzitter Coens in A La Carte. Maar de stad besturen moet in eerste instantie wel van onderuit komen, van wie er leeft en woont.

De Vlaamse christendemocraten zijn bereid om de "nodeloos complexe" structuren te vereenvoudigen en het Brussels gewest tegelijk te versterken. Onder meer door een betere coördinatie van de zes politiezones, zoals staat in het federaal regeerakkoord.

Anderzijds wil de CD&V-voorzitter de nabijheid van de gemeenten niet zomaar opgeven. Uiteindelijk moet politiek, zo vindt Coens, ten dienste staan van de mensen die in een geglobaliseerde wereld “verloren zijn geraakt.” Hij vindt dat ze best in hun meest nabije kring worden opgevangen: hun thuis en hun buurt.

Gelaagde hoofdstad

En ja, Brussel is van iedereen: de gelaagde hoofdstad van Vlaanderen, België en de Franstaligen. “Als hoofdstad van het land moet iedereen zich hier thuis kunnen voelen.” Dat alles leidt tot een specifiek regime voor de hoofdstad, “sui generis: maar er zijn wel meer landen waar de hoofdstad haar eigen statuut heeft.”

Begin jaren negentig heeft Coens trouwens een tijdlang in Schaarbeek gewoond. Hij was toen ingenieur bij Besix.

Coens moet toegeven dat zijn partij vandaag nog steeds worstelt met de omslag van oude bestuurspartij naar nieuwe inhoudspartij. Naar eigen zeggen deelt hij de analyse van Sammy Mahdi: "Als je in een coalitie zit zonder de leiding te hebben, met name federaal en in Vlaanderen, moet je meer je eigen accenten kunnen leggen en posities durven kiezen. Dat is CD&V inderdaad verleerd."

Zwitsers model

Voor het bestuur van België lanceert Coens een toverformule naar Zwitsers model. Om te beginnen is het Alpenland zowel een confederatie als een federatie. Om ook bij ons binnen een redelijke termijn een federale regering op de been te brengen wil Coens in de federale kamer van volksvertegenwoordigers vertrekken van een werkbare meerderheid in de twee taalgroepen, los van wat er in de gewesten en gemeenschappen gebeurt.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?